Базові поняття транспортної логістики


 

Транспорт з повним правом можна назвати однією з найважливіших ланок у сфері економічних стосунків. Він бере участь у створенні продукції (внутрішньовиробничий транспорт) та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом і споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Транспорт активно впливає на розвиток економіки як споживач металу, енергії, гуми, деревини та іншої сировини та матеріалів. На цю сферу економіки припадає значна частина основних виробничих фондів та персоналу. У світі в системі транспорту працювало на 2008 рік понад 100 млн. чоловік.

Що вимагається від транспорту в ідеальному випадку? Виготовлену продукцію або закуплені товари необхідно перевезти з місця, де їх було виготовлено, видобуто або вирощено, до місця, де їх буде використано, з мінімальними витратами, мінімальними втратами якості і мінімальним складуванням або мінімальними втратами часу.

 

Виготовлення Мінімальні витрати  
Видобуток Мінімальні втрати якості Використання
Вирощування Мінімальне складування (втрати часу)
     

Рис.5.1

 

Транспортна логістика інтегрує в комплексі планування, управління і фізичне транспортування матеріалів, сировини, покупних частин, виробів у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку з метою мінімізації транспортних витрат, втрат якості та витрат часу.

Основними завданнями транспортної логістики на теперішньому етапі є:

- Системне планування транспортних процесів;

- Організація та менеджмент транспортних процесів;

- Вибір видів транспорту та типів транспортних засобів;

- Планування транспортних маршрутів;

- Скорочення вартості та часу транспортування вантажів;

- Пакування та зберігання матеріальних цінностей при транспортуванні.

Харчові продукти і сировина для їхнього виробництва займають одне з перших місць у вантажообігу транспорту (зерно, цукор – до 400 млн. тон на рік). Поступаються вони тільки таким масовим вантажам як:

- Нафта та нафтопродукти – більше 1,5 млрд. тон на рік (1/3 всіх вантажів);

- Кам'яне вугілля – до 800 млн. тон на рік;

- Залізні руди – більше 500 млн. тон на рік;

- Лісоматеріали;

- Будівельні матеріали.

Загальний обсяг транспортних витрат у США і Канаді оцінюється приблизно в 6,5% валового національного продукту. За різними оцінками витрати на виконання операцій з використанням транспортних засобів складають від 30% до 50% від суми загальних витрат на логістику. У зв'язку з глобалізацією світової економіки велику значимість отримали міжнародні перевезення, що є більш складними і дорогими, ніж перевезення на національних ринках. Витрати на них у залежності від типу переміщуваних товарів можуть досягати 25–35% вартості експортно-імпортної продукції в порівнянні з 8–10% вартості товарів, призначених для відвантаження на внутрішньому ринку. Таким чином, зниження транспортних витрат є важливим резервом зниження собівартості продукції.

У окремих галузях харчової промисловості транспортні витрати перевищують 60% витрат, пов'язаних із переробкою сировини. Таке співвідношення транспортних витрат і собівартості переробки сировини визначає економічну значимість проблеми зниження витрат на перевезення харчових продуктів і сировини. Скорочення транспортних витрат у харчовій промисловості – один з найважливіших і до того ж найреальніших напрямків зниження собівартості продукції.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1716;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.