Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи

1 - 1867 р. Паризька конфе- ренція — єдиним мірилом світових грошей визнано золото     IV -1976-1 978рр.
II -1922р. III -1944р. Ямайська конфе-
Генуезька конфе­ренція - національні кредитні гроші почали використовувати як міжнародні платіжні засоби Бретгон-Вудська конференція - впроваджено золотодевізнии та доларовий стандарти ренція - юридичне завершено демо- нетизацію золота і замість золото- девізного офіційно впроваджено стан- дарт СПЗ (БОР)
золотий стандарт  
золотомонетний стандарт золотозлитковий стандарт золотовалютний стандарт (валютний) паперово- валютний стандарт
 
ознаки ознаки ознаки ознаки
- функціонування золота як світових - в обігу відсутні золоті -збереження ролі - повна демоне-
монети; золота як розра- тизація золота у
грошей; - банкноти І білонні хункової одиниці в сфері валютних
- фіксація золотого монети розмінюються міжнародному обігу; відносин;
вмісту національної на золоті злитки; - фіксовані валютні - анульовано
валюти; - відмінено вільне курси; офіційну ціну на
- наявність карбування золотих - заборона вільної золото та фіксацію
фіксованих монет купівлі-продажу масштабу цін;
валютних курсів;   золота;  

 

г золотомонетний стандарт золотозлитковий стандарт золотовалютний стандарт {валютний} паперово- валютний стандарт
ознаки ознаки ознаки ознаки
- на внутрішньому ринку золото виконує всі функції грошей; - вільне карбування золотих монет; - банкноти і білонні монети вільно роз- мінюються на золоті   - долар у режимі золотого стандарту, - прирівнювання до золота - перетворення колективної одиниці СПЗ на головний резервний актив та засіб розрахунку; - впровадження гнучких валютних курсів національних одиниць
недоліки недоліки  
- недостатня еластичність;    
-дорожнеча;  
- залежність від видобутку монетарного металу; - жорстка система валютних нормативів
- обмеженість втручання держави у сферу грошово-валютних відносин  
 
причини відміни причини відміни  
- зміна економічної структури господарювання, що базувалась на ринкових само регуляторах на державнорегулюючу економічну систему - загострення внут- рішньоекономічної ситуації в США; - загострення світо- вого економічного суперництва; - припинення конвертованості долара в золото  

Національна валютна система- це складова грошових відносин окремої країни, функціонування якої регулюється національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права.

Регіональна валютна система- договірно-правова форма організації валютних відносин між групами країн. Елементи:

- регіональна міжнародна розрахункова одиниця; -спеціальний режим регулювання валютних курсів; -спільні валютні фонди; -регіональні валютно-розрахункові установи.

Таблиця З


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1443; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.