Структура платіжного балансу

І. Баланс поточних операцій:

1) торговий баланс- співвідношення між надходженнями за експортом і платежами за імпортом товарів:

а)експорт;

б) імпорт,

2) баланс послуг і некомерційних платежів:

а) платежі й надходження від транспортних перевезень, від усіх видів зв'язку;

б) міжнародний туризм;

в) утримання дипломатичних, торговельних і культурних представництв;

г) надходження від інформаційних, культурних, наукових обмінів.

II. Баланс руху коштів і кредитів-співвідношення платежів і надходжень щодо ввезення та вивезення приватних і державних капіталів, одержаних і наданих міжнародних кредитів:

а) довгострокові і середньострокові позики;

б) короткотермінові кредити, поточні рахунки національних банків у зарубіжних
банках.

Фактори, що впливають на стан платіжного балансу:

- нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, конкуренція;

- циклічні коливання економіки;
-зростання закордонних державних видатків;

- мілітаризація економіки і військові видатки;

- зміни в міжнародній торгівлі;

- негативний вплив інфляції;

- форс-мажорні обставини - стихійні лиха, переворот тощо.
Заходи щодо вирівнювання сальдо платіжного балансу:

- використання золотовалютних резервів держави;
-залучення зовнішніх джерел фінансування.

Якщо дефіцит платіжного балансу не можна подолати за рахунок вищеперерахованих заходів, то уряд може вдатися до таких засобів:

- провести дефляційну політику, спрямовану на зменшення цін та доходів
порівняно з іншими країнами;

- девальвувати національну валюту;

-запровадити валютний контроль та обмеження на валютні операції.

Валютні резерви виражають платоспроможність країни перед закордоном та міжнародну валютну ліквідність.

Централізовані резерви:

1)іноземна валюта (депозити, скарбничі векселі, чеки, ринкові цінні папери);

2)авуари в СПЗ (50Р) (грошові ресурси банку, що є на його рахунках у
закордонних банках);

3)резервні позиції;

4)золото.

 

Валютні системи, їх призначення

Валютна система- це державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин між державами.

Розрізняють: світову, національну, регіональну валютні системи.

Світова валютна системає функціональною організацією валютних відносин на рівні міждержаних зв'язків, її розвиток регулюється відповідними міждержавними угодами через створені на колективних засадах міждержавні валютно-фінансові та банківські установи й організації. Еволюційний розвиток світової валютної системи показано втабл. 2.

Таблиця 2


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1135; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.