Поняття валюти, валютний курс та конвертованість валют


Валюта-це грошова одиниця, що використовується як світові гроші, тобто як міжнародна розрахункова одиниця, засіб обігу і платежу. Існують такі види валют:

1) залежно від емітента валютних коштів розрізняють такі види валют:

•національна валюта - платіжний засіб (грошова одиниця) певної держави
(гривня, долар, марка, фунт стерлінгів тощо);

•іноземна валюта - грошові знаки зарубіжних держав, а також кредитні та
платіжні засоби (чеки, векселі) в іноземних грошових одиницях, що використовуються
в міжнародних розрахунках;

•колективна валюта - міжнародні грошові одиниці, емісію яких здійснюють
міжурядові валютно-кредитні організації (євро, СПЗ);

2) залежно від режиму використання:

•конвертована валюта (повно або частково);

•неконвертована;

3) залежно від сфери і мети використання:

•валюта оплати - валюта, якою здійснюють фактичну оплату товарів і послуг
згідно із зовнішньоекономічною угодою чи погашення міжнародного кредиту;

•валюта кредиту - валюта, якою за угодою кредитора та позичальника
надається кредит;

•валютні угоди (ціни) - валюта, в якій встановлюється ціна товару чи послуг у
зовнішньоторговельному контракті або визначається сума надання міжнародного
кредиту.

Міжнародна торгова валюта - це валюта, що використовується для оцінки міжнародних торговельних операцій (експерти імпорт товарів, послуг, капіталу), або валюта яктовар, що є предметом купівлі-продажу.

Міжнародна резервна валюта - це валюта, що використовується для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, кредиту, фінансування допомоги тощо, її головною функцією є створення валютних державних резервів.

Валютні відносини- це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних відносин у міжнародній сфері. Учасники валютних відносин: держави; міжнародні організації; юридичні особи; фізичні особи.

Валютний курс- це співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій.

Види валютних курсів;

•офіційний (фіксований) валютний курс- встановлені урядом постійні фіксовані
пропорції обміну національної валюти на іноземну і навпаки;

•ринковий (гнучкий) валютний крос-курс, що формується на валютному ринку
під впливом попиту і пропозиції;

•змішаний - контрольований курс, що застосовується до експорту й імпорту,
при погашенні зовнішнього боргу тощо.

В основі курсів лежить співвідношення купівельних спроможностей. Купівельна спроможність валюти - це сума товарів і послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю. Паритет купівельної спроможності (РРР) - це співвідношення купівельної сили валют.

Конвертованість-цездатність до вільного використання валюти для будь-яких операцій та обміну на інші валюти. Конвертованість може бути:

•повна або часткова;

•зовнішня або внутрішня;

• за поточними операціями або за переміщенням капіталів і кредитів.
Повна конвертованість валюти - це можливість вільного обміну на іноземну

валюту для всіх категорій власників у будь-якій формі та в усіх операціях без обмежень.

Часткова конвертованість - обмін дозволяється тільки для певних власників або за окремими операціями.

Внутрішня конвертованість - вільний обмін національної валюти на іноземну для резидентів і вільні платежі за кордон.

Зовнішня конвертованість - вільне нагромадження валюти на рахунках нерезидентів, переказ за кордон.

Конвертованість за поточними операціями-дозвіл на обмін національної валюти лише для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності учасників міжнародних відносин за поточними операціями.

Валютне котирування - визначення і встановлення курсу іноземної валюти до національної.

Методи котирування: прямий - при якому курс одиниці іноземної валюти виражений у національній; непрямий (зворотний) - за одиницю приймається валюта, курс якої виражений у певній кількості іноземних грошових одиниць (застосовується зрідка).Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1649;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.