Програми управління продуктивністю праці

Управління продуктивністю– це процес, що передбачає стратегічне та оперативне планування, постійний контроль за ефективним впровадженням систем підвищення продуктивності.

Програми управління продуктивністюпраці (ПУПП) включають в себе:

1. Вимірювання та оцінку продуктивності;

2. Планування контролю і підвищення продуктивності на основі інформації, отриманої в процесі виміру та оцінки;

3. Здійснення заходів контролю та підвищення продуктивності;

4. Вимірювання та оцінка впливу цих заходів.

Управління продуктивністюпраці – це частина загального процесу управління. Воно складається з планування, організації, керівництва, контролю та регулювання, засноване на співвідношенні кількості продукції, яка випущена виробничою системою та витрат на цю продукцію.

Управління продуктивністюпотребує ефективних контактів і розуміння ролі різних служб в створенні товарів та послуг. Управління розглядає систему з позицій великих стратегічних та дрібних тактичних та поточних завдань, вміння обґрунтувати необхідні зміни та оцінити їх наслідки, здатності пов’язати підвищення продуктивності з її вимірюванням.

Найбільш вдале управління продуктивністю застосовують в Японії. В управлінські структури японці вводять представників різних спеціальностей, що володіють широтою поглядів і ясно бачать перспективу.

Управління продуктивністюнеподільно пов’язане з управлінням якістю (процесом забезпечення якості), плануванням (процесом, що визначає пріоритети в підвищенні ефективності виробництва), зміною трудовитрат та складанням кошторисів (процесом оцінки економічності), бухгалтерським обліком та фінансовим контролем (процесом оцінки прибутковості) та кадровою службою (процес підбору кваліфікованого персоналу фірми та підвищення його фаховості). Керують продуктивністю менеджери. Процес управління продуктивністю можна відобразити за наступною схемою (

 

 

Рис. 5.5).

 


Рис. 5.5. Підходи підприємств до підвищення продуктивності праці.

Q – якість, C – собівартість, D – поставка.

 

Планування заходів з управління продуктивністюпраці складне завдання, що не залежить від розміру і структури організаційної системи. Для ринкової економіки характерно, що менеджери усіх рівнів стоять перед необхідністю розробки і програм підвищення продуктивностіпраці.

Є вісім етапів стратегічного планування в проектуванні і розробці програми управління продуктивністюпраці:

1. Внутрішня стратегічна оцінка;

2. Зовнішня стратегічна оцінка;

3. Формулювання передумов плану;

4. Стратегічне планування;

5. Розробка критеріїв результативності програми;

6. Планування заходів;

7. Планування проектів;

8. Розгляд та оцінка програми.

9. Контрольні запитання та завдання

1. Що таке продуктивність праці в технічному змісті?

2. Які групи факторів впливають на продуктивність праці?

3. За якої комбінації витрат і продукції відбувається підвищення продуктивності праці?

4. Коли праця є продуктивною?

5. Який зв’язок між ВНП та продуктивністю праці?

6. Які фактори мають безпосередній вплив на продуктивність праці?

7. Вплив НТП на продуктивність праці?

8. Вплив кваліфікації на продуктивність праці?

9. Як виміряти продуктивність праці?

10. Застосування методів виміру продуктивності праці в залежності від діапазону виміру?

11. Підходи підприємств до підвищення продуктивності праці?

Резюме

Продуктивність праці є важливим показником економічного зросту. Вона вимірюється як відношення загального обсягу продукції до витрат праці на її виробництво. Це усереднений продукт праці, або виробіток одного працівника за одну годину.

На рівень продуктивності праці мають безпосередній вплив такі фактори, як технічний прогрес, фондоозброєність, якість робочої сили, соціально-трудові відносини, організація та умови праці, ефективність розподілу та поєднання різних ресурсів.

Найбільш часто використовуються такі методи виміру продуктивності праці, як нормативний та багатокритеріальний, багатофакторна модель.

Всякий ріст продуктивності праці передбачає економію праці, збереження робочого часу.

З метою підвищення рівня продуктивності праці розробляють спеціальні програми управління продуктивністю праці.

Управління продуктивністю праці тісно пов’язане з усім управлінським процесом на виробництві.

Процес розробки програми управління продуктивністю праці розбивають на етапи, які включають внутрішню і зовнішню стратегічну оцінку, стратегічне планування, розробку вимірників результативності, планування заходів та проектів, розгляд та оцінку програми.

 
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2753; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.