Особливості використання засобів дистанційного навчання в кейсовому методі

У 1998 р. InterSystems випустила на ринок новий продукт
Cache’-технологію – інтегроване середовище, постреляційна база для ефективної розробки додатків. Відповідно до документації щодо архітектури Cache’ і за деяким практичним досвідом можна сказати наступне.

Cache’-технологія від InterSystems є повністю інтегрованою високопродуктивною системою управління базами даних і середовищем швидкої розробки сучасних застосувань, орієнтованих на обробку трансакцій. Cache’ – це СУБД, заснована на Трансакційній Багатовимірній Моделі Даних (ТБМД). Вона забезпечує одночасну роботу практично
будь-якого (йдеться вже про десятки тисяч) числа клієнтів без втрати продуктивності, при затратах незрівнянно менших, ніж у будь-якому іншому рішенні.

Звернемося до архітектури Cache’ (рис. 11.2). Підтримка ODBC забезпечує сумісність із SQL-стандартом. Visual Cache надає доступ до об’єктів Cache’ із Visual Basic і іншими засобами розробки. Weblink підтримує доступ із Web-додатків до бази даних Cache’. Cache’ ObjectScript – це об’єктно-орієнтована мова програмування. Крім того, об’єкти Cache’ можуть створюватися і змінюватися з використанням Java і C++.

ODBC Visual Cache’ WebLink
Cache’ ObjectScript/Java/C++
Прямий доступ SQL Об’єктний доступ
Трансакційне ядро СУБД
Протокол Розподіленого Кеша

Рис. 11.2. Архітектура Cache’

Три способи доступу до бази даних – прямий, реляційний і об’єктний, забезпечують продуктивність, міжсистемну взаємодію і швидку розробку додатків. Трансакційне ядро забезпечує високу продуктивність і масштабованість прикладних систем. Протокол Розподіленого Кеша розширює масштабованість застосувань “клієнт-сервер” і забезпечує “прозорий” доступ до бази даних у мережах будь-якого розміру.

Кейс-метод уже не викликає сьогодні значної полеміки. Усі відзначають його високу ефективність, хоча ускладнення викликає підготовка фахівців-викладачів, необхідність методичних розробок із правильного використання цього методу.

Підкреслимо, що метод ситуаційного навчання (ситуаційна методика чи кейс-метод (КМ)) підтвердив свою високу ефективність і результативність у проведенні дистанційних занять. КМ - та ж інновація з погляду методології, що і ДН - із погляду технології; крім того, вони відмінно доповнюють один одного. Для цього є декілька причин.

По-перше, говорячи про ДН, ми підкреслюємо його слухачоцентричність, тобто центральною фігурою в навчальному процесі є слухач, який формулює мету свого навчання, що визначає шлях до її досягнення. Відповідно, при плануванні курсу зміщаються акценти і пріоритети в порівнянні з традиційними методами роботи.

Модель навчання, сфокусована на слухачі, змушує викладачів відноситися до слухачів як до колег, що працюють разом для придбання відповідного і корисного навчального досвіду. Для цього потрібні викладачі, що бажають змінити свої стандартні методи викладання, стати дослідниками типів слухачів за формами сприйняття, дизайнерами стратегій оцінки, керувати процесами оцінки і бути консультантами, що допомагають слухачам інтерпретувати велика кількість інформації.

Слухачоцентрична модель навчання ставить перед викладачем задачу обережно використовувати описову мову в спілкуванні зі слухачами. Інструктори повинні вести діалог зі слухачами, що сприяє персональному і професійному росту. На жаль, деякі викладачі своїми коментарями і зауваженнями передають своє відношення до слухачів як до підлеглих. Зрозуміло, що стиль інструктора може бути небайдужий і чесний, якщо він дає конструктивну оцінку, що допомагає слухачу скласти чітку картину своєї навчальної роботи.

По-друге, гнучкість ДН дозволяє всім суб’єктам навчального процесу працювати в курсі в будь-який час і в будь-якому місці (єдина умова - доступ до Інтернету), у тому темпі, що є оптимальним для кожного конкретного слухача. Ви запитаєте, чому це важливо?

Слухачі бажають не тільки придбати теоретичні знання, а, скоріше, у першу чергу їхня мета - опанувати практичними навичками, потребу в яких вони відчувають у своїй роботі вже сьогодні. Тому одним із основних факторів успіху курсу, заснованого на кейс-методі, є участь експерта-практика, який консультує та дає ділові рекомендації. Залучити такого експерта з бізнесу можна саме завдяки тим перевагам, що дає нам дистанційна форма навчання. Тепер не тільки слухачі, але й інструктори-викладачі, і експерта-практики можуть активно брати участь у навчальному процесі, не ламаючи кардинально свій графік роботи.

По-третє, педагогічна модель, що лежить в основі як ДН, так і КМ - це конструктивізм: коли знання і навички конструюються в процесі співробітництва слухачів і викладачів, кожний з який привносить свою інтерпретацію і власний унікальний досвід. Акцент робиться на використання процесів співробітництва, рефлексії і досвіду.

Звідси висновок: навчити не можна, можна лише навчитися; тому необхідно навчитися розглядати й оцінювати свої знання зсередини, а не тільки ззовні, тобто мова йде не про присвоєння чужого досвіду, а про придбання свого, що набагато складніше і відповідальніше.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1169; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.