Базові терміни ІС. Види ІТ


Сьогодні при створенні комп’ютерів пріоритет віддається надпотужним комп’ютерам (суперкомп’ютерам), а також мініатюрним і надмініатюрним персональним комп’ютерам. Основною тенденцією розвитку електронно-обчислювальних машин є розширення їх сфери застосування і перехід від експлуатації окремих комп’ютерів до роботи їх у складі обчислювальних мереж або систем. Здійснюється орієнтація територіальних обчислювальних мереж на надання комунікаційно-інформаційних послуг: E-mail, телеконференцій, IP-телефонії, надання різної інформації. Отримувана суспільством інформація по комп’ютерних мережах до середини 21 століття порівняється з обсягом інформації отримуваним по традиційних каналах ЗМІ (радіо, телебачення, друк), а до кінця сторіччя територіальні комп’ютерні мережі повинні стати основним інформаційним середовищем, а Інтернет стане основним засобом зв’язку. Останнім часом ведуться активні роботи по передачі нового вигляду інформації через Інтернет. Конвергенція телекомунікаційних мереж (радіо, телефонних, телевізійних і обчислювальних мереж) відкриває нові можливості для передачі даних, голосу і зображення. Саме Інтернет претендує на роль глобальної універсальної мультисервисной мережі нового покоління для якісної передачі даних, голосу і зображення. Використання мультиканальних широкосмугових радіо і оптичних каналів зв’язку забезпечать практично необмежену перепускну спроможність. Не тільки комп’ютери, але і телефони, телевізори, відеокамери і інші пристрої підключатимуться безпосередньо до Інтернету. Що стосується комунікаційних послуг, то територіальні обчислювальні мережі повинні стати не просто засіб комунікації, а інтерактивним каналом взаємодії людей (четвертим каналом спілкування людей), що дозволяє їм спілкуватися в режимі онлайн. Вже сьогодні в Інтернеті є величезна кількість інформації практично на будь-яку тему, але для того, щоб знайти потрібну інформацію і використовувати її, необхідно уміти працювати з ресурсами цієї глобальної мережі.

World Wide Web (WWW) - один з найважливіших видів сервісу Інтернет. WWW надає можливість роботи з документами, в яких об’єднані текст, графічні ілюстрації, звукові фрагменти і навіть анімація, що робить ці документи надзвичайно виразними і полегшує сприйняття інформації. У документах системи WWW реалізований принцип гіпертексту, тобто документи містять посилання на інші, зв’язані за змістом, документи, причому останні можуть знаходитися на віддалених комп’ютерах. Тому за наявності достатньо високошвидкісного підключення до Інтернету ви можете проглядати WWW-документи, що зберігаються на серверах у різних країнах світу також швидко і легко, неначебто вони знаходилися на вашому комп’ютері. В даний час продовжуються роботи зі створення комп’ютерів нового покоління – нейрокомп’ютерів на базі розподіленої нейронної архітектури. Вони якісно відрізняються від комп’ютерів попередніх поколінь відсутністю наперед створених комп’ютерних програм і здібністю до самоорганізації і навчання. Основу нейрокомп’ютерів складатимуть нейронні мережі, які забезпечують взаємодія з об’єктами реального світу так само, як і нервова біологічна система. Широке впровадження аудіо - і відеозасобів введення і виведення інформації дозволять користувачам спілкуватися з комп’ютерами на природній мові. При роботі на комп’ютері користувач бачитиме віртуального співбесідника і активно обмінюватися з ним на природній мові, отримувати поради, підказки, роз’яснення. Розвиток таких інтернет-технологій як засобу оперативного обміну і розповсюдження інформації, а також засобів створення і зберігання і підтримки інформаційних ресурсів в глобальній мережі забезпечать ефективне середовище для мережевої економіки.

Перш ніж приступити до розгляду інформаційних систем, їх класифікації і використання при управлінні економічними об’єктами, необхідно визначити терміни інформаційна система і інформаційна технологія.

Інформаційна система (ІС) збирає, обробляє, зберігає, аналізує і поширює інформацію для специфічних цілей. Як і будь-яка система, ІС включає вхідну інформацію (дані, інструкції) і вихідну інформацію (звіти, розрахунки). Вона обробляє вхідну інформацію і проводить вихідну інформацію, яка посилається користувачеві або іншій системі. Вона може так само включати механізм зворотного зв’язку, який контролює операції. Як і будь-яка інша система, ІС діє в навколишньому середовищі (див. рис. 12.1.).

Рис.12.1. Схематичний вид інформаційної системи

Комп’ютеризована ІС – це ІС, яка використовує комп’ютерну технологію для виконання деяких або всіх своїх завдань.

Такі системи можуть включати персональний комп’ютер і програмне забезпечення або вони можуть включати декілька тисяч комп’ютерів різних розмірів з сотнями принтерів, плоттерів і інших пристроїв, такі як комунікаційні мережі і бази даних.

У більшості випадків ІС включають також людей.

Нижче перераховані базові компоненти інформаційних систем:

- технічне забезпечення це набір пристроїв, таких як процесор, монітор, клавіатура і ін., які дозволяють здійснювати доступ даним і інформації, її обробку і надання;

- програмне забезпечення це набір програм, який дає можливість технічному забезпеченню обробляти дані;

- база даних це сукупність зв’язаних файлів, таблиць, відносин тощо, які зберігають дані і їх об’єднання;

- мережа це система, що пов’язує, яка дозволяє здійснювати розділення ресурсів різних комп’ютерів;

- процедури це набір інструкцій про те, як комбінувати вищеназвані компоненти для того, щоб обробляти інформацію і генерувати необхідні виходи;

- люди це ті індивідуальності, які працюють із системою чи використовують її виходи.

Як видно, інформаційна система об’єднує набагато більше, ніж тільки комп’ютери. Успішне використання ІС вимагає розуміння бізнесу і його оточення, яке підтримується ІС. Наприклад, для проектування ІС, яка підтримує виконання трансакцій на фондовій біржі, необхідно розуміти всі процедури, пов’язані з покупкою і продажем акцій, облігацій, опціонів тощо.

Інформаційна технологія (ІТ), у вузькому визначенні, відноситься до технологічної сторони інформаційної системи. ІТ включає технічні забезпечення, бази даних, програмне забезпечення, мережі і інші засоби. Вона може розглядатися як підсистема ІС. Іноді термін ІТ використовується в широкому сенсі для опису сукупності декілька ІС, користувачів і менеджменту всієї організації.

ІТ відрізняються за типом оброблюваної інформації (рис.12.2), але можуть об’єднуватися в інтегровані технології.

  Види оброблюваної інформації
  Дані Текст Графіка Знання Об’єкти реального світу
Види ІТ СУБД, мови програмування, табличні процесори Текстові процесори і гіпертекст. Графічні процесори. Інтелектуальні системи. Засоби мультимедіа.
  Інтегровані пакети: об’єднання різних технологій.
           

Рис.12.2. ІТ залежно від типу оброблюваної інформаціїДата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1763;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.