ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Cache’-технологія від InterSystems є повністю інтегрованою високопродуктивною системою управління базами даних і середовищем швидкої розробки сучасних застосувань, орієнтованих на обробку трансакцій.

2. База знань – це сукупність знань, описаних із використанням вибраної форми їх уявлення. База знань (у складі робочої пам’яті і бази правил ЕС), призначена для зберігання початкових і проміжних фактів у робочій пам’яті (її ще називають базою даних) і зберігання моделей та правил маніпулювання моделями в базі правил.

3. Вирішувач завдань (інтерпретатор) ЕС - забезпечує реалізацію послідовності правил для вирішення конкретного завдання на основі фактів і правил, що зберігається в базах даних і базах знань.

4. Дистанційна форма навчання передбачає переважне навчання слухачів і побудова ними знань поза залежністю від місця перебування (на відстані від самого навчального закладу, навчального середовища, поза безпосереднім контактом із викладачами й іншими слухачами тощо), із метою одержання кваліфікації і навичок, сполучаючи потребу працювати й учитися.

5. Експертні системи - це програми для комп’ютерів, що акумулюють знання фахівців - експертів в конкретних предметних галузях, які призначені для отримання прийнятних рішень у процесі обробки інформації.

6. Електронне дистанційне навчання (E-Learnіng/ДН) розглядається як одна з форм організації неперервного навчального процесу, що базується на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях, які використовують кращі педагогічні традиції й інноваційні методи навчання.

7. Інтерфейс користувача - комплекс програм, що реалізує діалог користувача з системою на стадії введення інформації, і отримання результатів.

8. Навчальний дизайн - це набір систематичних процедур для розробки навчальних матеріалів і створення навчального середовища.

9. Нейронні мережі – ієрархічні організовані паралельні з’єднання адаптивних елементів – нейронів, які забезпечують взаємодію з об’єктами реального світу так само, як і біологічна нервова система.

10. Підсистема пояснення ЕС, дозволяє користувачеві отримати відповіді на питання: «Чому система ухвалила таке рішення?».

11. Підсистема придбання (видобування) знань, призначеної як для додавання в базу знань нових правил, так і модифікації наявних правил.

12. Штучний інтелект – це один із розділів інформатики, в якому розглядаються завдання апаратного і програмного моделювання тих видів людської діяльності, які вважаються інтелектуальними.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1309; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.