Історія виникнення контролінгу


 

В період переходу до ринкових відносин, в умовах невизначеності та мінливості політичних, економічних та соціальних факторів система управління підприємством перетерплювала серйозні зміни. Існування безлічі форм господарювання спричинило наявність багато численних форм та методів управління. З’являються нові поняття, що характеризують нові напрямки в функціонуванні суб’єкта господарювання. Так, у вітчизняну практику увійшло поняття “контролінг”.

Однією з головних причин виникнення кризової ситуації на багатьох підприємствах країни є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва привели велику кількість суб’єктів господарювання на межу банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу.

Поняття “контролінг” походить від англійського “to control” (контролювати, управляти), яке, в свою чергу, походить від французького слова, що означає “реєстр,

перевірочний список”.

В англомовних джерелах термін “контролінг” практично не використовується, там закріпився термін “управлінський облік” (managerial accounting), хоча працівників, в посадові обов’язки яких входить ведення управлінського обліку, там називають контролерами.

Сам термін “контролінг” прийнятий в Німеччині, звідки він прийшов в Росію та Україну. Оскільки вітчизняна термінологія поки не устоялася, в Україні використовують обидва терміни – і “контролінг”, і “управлінський облік”. Однак перший є інформаційно більш ємним, оскільки включає в себе не тільки облікові функції, але й значну частину спектру управління процесом досягнення кінцевих цілей та результатів підприємства.

Сутність контролінгу, як і сутність будь-якого поняття або явища, в найбільш повній мірі можна дослідити, лише приділивши достатню увагу історії становлення та розвитку нового “феномена”.

Історичні джерела свідчать про зародження та розвиток контролінгу в XV столітті, коли з його допомогою в Англії була зроблена спроба рішення задач державного управління.

В 1778 році в США вперше законодавчо було засновано відомство “Controller, Auditor, Ireasurer and Six Commissioners of Account”.

В ХІХ столітті система контролінгу стала використовуватися в США для рішення фінансово-економічних задач, управління вкладеннями та основним капіталом підприємств, а також для управління і контролю за використанням коштів. Так, в 1892 році компанія “General Electric Company” першою з індустріальних підприємств ввела в штат посаду контролера, в обов’язки якого входило вирішення фінансово-економічних питань та проведення ревізій.

Після економічної кризи 1929 року, - коли почалося формування наукового підходу до управління підприємством, посилилися вимоги до бухгалтерського обліку і почала розвиватися інформаційна система, - збільшилася кількість підприємств, які впроваджують принципи контролінгу та управлінського обліку.

В 1931 році був заснований Інститут Контролерів Америки (“Controller’s Institute of America”) як професійна організація контролерів (в 1962 р. він був перейменований в “Financial Executives Institute”). В 1934 році був створений журнал “The Controller” (сьогодні – “The Financial Executive”). З 1944 року існує дослідний інститут “Controllership Foundation” (в дійсний час - “Financial Executives Research Foundation”).

В Німеччині, на відміну від США, розвиток контролінгу не спостерігався до початку 60-х рр. Починаючи з 1965 року на багатьох великих фірмах тут були сформовані центри прибутку, які були відокремлені в веденні обліку, для координації та управління діяльністю яких необхідні були нові методи та інструменти.

В 1971 році в Мюнхені (ФРН) була створена Академія контролінгу, випускники якої в 1974 році створили Союз контролерів – громадську організацію, цілями якої є розробка загальних принципів і методології контролінгу, вирішення проблем організації діяльності відповідних служб на фірмах, обмін досвідом праці та надання професійної консультаційної допомоги. Починаючи з 1974 р. щорічно проводиться Конгрес контролерів.

У ряді розвинутих європейських країн відокремлення деяких функцій управління привело до утворення окремих систем у сфері управління підприємством, у тому числі, системи планування, внутрішнього контролю, а в ній, як головної складової частини, внутрішнього аудита (у Франції і Великобританії). Усвідомлення важливості внутрішнього контролю й аудита привело до створення спеціальних організацій. Так з’явився Інститут внутрішніх аудиторів у Великобританії.

Слід зазначити, що оскільки функціонування систем внутрішнього контролю й аудита в більшості розвинутих країн задовольняло інтереси і потреби функціонування і управління підприємствами, контролінг як такий не набув у них першорядного значення. Навпаки, у США і Німеччині його значущість стала зростати, що пов’язано з історичними особливостями розвитку облікових систем, економічними труднощами і проблемами в оподаткуванні цих країн.

Наступний етап розвитку контролінгу був пов’язаний з розробкою механізмів калькулювання перемінних витрат і обліку по центрах відповідальності. В результаті цього в системі бухгалтерського обліку була сформована окрема підсистема, що використовувала не тільки грошові зміни і була орієнтована не на потребі калькулювання продукції, а на прийнятті поточних управлінських рішень.

У зв’язку зі змінами в навколишньому середовищі і необхідністю передбачення майбутнього стала підсилюватися роль стратегічного управління. Якщо до цього контролінг був орієнтований на оперативне управління виробництвом, то тепер він став спрямований на досягнення стратегічних цілей підприємства.

В розвинутих країнах Європи служби контролінгу на підприємствах або послуги залучених експертів-контролерів цілком природні. Аналіз попиту на ринку трудових ресурсів Німеччини показує, що не тільки великі, але й середні, а в останній час й малі фірми запрошують на роботу контролерів. Цей факт свідчить про признання ефективності управління організацією на принципах контролінгу.

Розглянувши основні етапи історичного розвитку і становлення концепції інформації і управління, що у даний час називають системою контролінгу, перейдемо до вивчення сутності контролінгу.

 Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 290;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.