Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу

№ п/п Ознаки Стратегічний контролінг Оперативний контролінг
Орієнтація Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства Економічна ефективність та рентабельність діяльності підприємства
Рівень управління Стратегічний Тактичний і оперативний
Цілі - Забезпечення виживаємості. - Проведення антикризової політики. - Підтримка потенціалу успіху Забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства
Контролюючі показники - Економічна ефективність. - Конкурентноздатність. - Мобільність. - Стійкість - Рентабельність капіталу. - Продуктивність. - Ступінь ліквідності. - Прибуток

Продовження табл. 2.1

Головні задачі - Участь в формуванні кількісних та якісних цілей підприємства. - Відповідальність за стратегічне планування. - Розробка альтернативних стратегій. - Визначення критичних зовнішніх та внутрішніх умов, які полягають в основі стратегічних планів. - Визначення вузьких та пошук слабких місць. - Визначення основних підконтрольних показників у відповідності з встановленими стратегічними цілями. - Порівняння планових (нормативних) та фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин, винуватців та наслідків даних відхилень. - Аналіз економічної ефективності (особливо інновацій та інвестицій). - Керівництво при плануванні та розробці бюджету (поточне та оперативне планування). - Визначення вузьких та пошук слабких місць для тактичного управління. - Визначення всій сукупності підконтрольних показників у відповідності з встановленими поточними цілями. - Порівняння планових (нормативних) та фактичних значень підконтрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винуватців та наслідків відхилень. - Аналіз виявлення відхилень на виконання поточних планів. - Мотивація та створення систем інформації для прийняття поточних управлінських рішень.

 

 

Продовження табл. 1.3

Часовий горизонт Обрані показники мають бути динамічними та перспективними (необхідно забезпечити можливість співставлення даних, як мінімум, за 5 років) Аналізуються дані протягом одного господарського року
Деталізація аналізу Аналіз проводиться в цілому по підприємству, обсяг показників має бути обмеженим Аналізується велика сукупність показників, які повинні містити дані не тільки по підприємству в цілому, але й також по всім його підрозділам

 

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 72; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.