Визначення функцій збудження елементів пам’яті


Функції збудження автомата залежать від використовуваних типів тригерів, що вибираються в якості елементів пам’яті. Розглянемо послідовно на конкретних прикладах особливості визначення функцій збудження ЕП для кожного з типів тригерів. Характеристична таблиця RS-тригера має вигляд, зображений в табл. 7.2, де зірочкою ( * ) зображені дозвільні значення відповідної змінної.

Таблиця 7.2.

 

Визначимо функції збудження RS-тригерів. Для цього скористаємось закодованою таблицею переходів автомата (табл. 7.3).

Таблиця 7.3.

X Q x1x0 Y
q1 q2
0 0
0 1
1 0

 

Замість переходів підставимо значення сигналів збудження відповідних входів тригерів. Таблиця прийме вигляд, зображений у табл. 7.4.

Таблиця 7.4.

 

Заповнення кліток табл. 7.4 забезпечується безпосереднім використанням табл. 7.3. Розглянемо, наприклад, заповнення клітки з координатами і . В цій клітці маємо значення . Оскільки і – це значення прямих виходів двох тригерів, один з яких має входи , , другий – , , то, відповідно до табл. 7.2, значення входів повинно відповідати незмінному стану кожного тригера. Такі значення беруться з першого рядка табл. 7.2 і вписуються в клітку з координатами і для кожного тригера. Для клітки з координатами і маємо , тому з табл. 7.2 вибирається значення R, S з другого рядка. Так послідовно заповнюються всі клітки таблиці.

Для отримання функції збудження для кожного з входів тригерів переносимо їх значення в карти Карно (рис. 7.13, аг).

 

Рис.7.13. Отримання функцій збудження тригерів

 

Мінімізуючи кожну з функцій збудження входів, отримуємо:

;

;

;

.

 

Для визначення функції виходу карта Карно будується на основі скороченої таблиці переходів, в якій стійкі стани заміняються значеннями у відповідному рядку, а нестійкі – символом * – довільного значення функції. В результаті отримаємо карту, зображену на рис. 7.14.

Рис.7.14. Визначення функції виходу

 

З карти отримуємо мінімізоване значення функції виходу:

.Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 2382; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.