ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ. Терміни та визначення

Розділи стандарту містять стандартизовані терміни та визначення видань, які необхідні для упорядкування і розвитку видавничої справи, а також для забезпечення взаємозв'язків суміжних видів діяльності, гармонізації з міжнародними та національними стандартами інших країн.

Цей стандарт місить опис видань за такими видами:

- Види видань за цільовим призначенням (офіційне, наукове, науково-популярне)

- Види видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації (інформаційне, бібліографічне, реферативне)

- Види видань за інформаційними знаками (текстове, нотне, картографічне)

- Види видань за матеріальною конструкцією (книжкове, журнальне)

- Види видань за обсягом (книга, брошура, листівка)

- Види видань за складом основного тексту (моновидання, збірник)

- Види видань за періодичністю (періодичне, продовжуване, неперіодичне)

- Види видань за структурою (серія, багатотомне видання, монографія)

- Види неперіодичних видань за інформаційними ознаками (автореферат дисертації, тези доповідей, матеріали конференції)

- Види періодичних і продовжуваних видань (газета, журнал, бюлетень)

 

ДСТУ 2018-95

Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення

Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до поліграфії, а також для робіт зі стандартизації або використання результатів цих робіт, у тому числі програмних засобів для комп’ютерних систем.

Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Основними термінами та визначеннями цього стандарту є:

Видання (поліграфічне) – друкований виріб, що призначений для розповсюдження вміщеної в ньому інформації, пройшов редакційно-видавниче оброблення, поліграфічно самостійно оформлений та має вихідні відомості

Сторінка видання – один бік аркуша паперу у виданні

Терміни та визначення, які викладені у цьому стандарті, згруповані за такими категоріями:

- Оформлення та виконання сторінки видання

- Оформлення та виконання блока видання

- Оформлення та виконання покриття видання

- Цільове оформлення видання

- Поліграфічне виконання видання

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2543; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.