Вплив матеріаломісткості на випуск продукції

Показники Минулий рік Звітний рік
1. Матеріальні витрати, тис. грн.
2. Товарна продукція, тис. грн.
3. Матеріаломісткість товарної продукції, грн. 0,6891 0,6814
4. Матеріаловіддача товарної продукції 1,4512 1,4675
5. Коефіцієнт матеріаловіддачі звітного року в порівнянні з базою   1,0112
6. Коефіцієнт матеріаломісткості звітного року в порівнянні з базою 0,9888
7. Зміна коефіцієнта матеріаломісткості   0,011
8. Перевитрата (+), економія (–) матеріалів у результаті відхилення фактичної матеріаломісткості від планової 25,47
9. Можливе збільшення товарної продукції за умови до­сягнення рівня матеріаломісткості базового періоду, тис. грн.   36,96

 

Можна бу­ду­вати будь-які мультиплікативні моделі, однак обов'язкова умова, за якою можлива по­бу­дова мультиплікативної моделі, – це присутність економічного значен­ня включених у модель чинників:

 

, (3.101)

де МЕ – матеріаломісткість продукції;

МВ – матеріальні витрати;

ДФ – діючий фонд робочого часу;

ТВ – трудові витрати;

ТП – випуск товарної продукції.

 

Факторний аналіз матеріаломісткості продукції показано в табл. 3.68.

Для того щоб встановити розмір резерву зниження матеріало­міст­кості продукції в моделі, потрібно замість чинників, індекс яких більший за оди­ни­цю або 100%, підставити їх значення, яке було в базовому періоді. За умо­ви, що дані чинники будуть повернені до попереднього стану їх індекс дорівнює одиниці, а загальний індекс матеріаломісткості при цьому складає:

Імер = 1 ´ 0,9102 ´ 0,9621 = 0,8757.

Таблиця 3.68


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1347; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.