Аналіз впливу ТЕП на собівартість автомобільних перевезень простий цикл перевезень)


Ми вже знаємо, що функціональні залежності можуть бути представлені у вигляді лінійної або дробно-лінійної функції. Для залежності собівартості перевезень ці функції мають вигляд:

- лінійна;

- дробно-лінійна.

Для аналізу впливу ТЕП на собівартість перевезень 1 тонни вантажу або виконання 1 тонно-кілометру скористаємося відомими нам положеннями факторного аналізу.

1.2.1. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від коефіцієнта використання пробігу автомобіля,

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у спадаючій гіперболічній залежності від коефіцієнту використання пробігу автомобіля. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням коефіцієнту використання пробігу величина Sт зменшується. Інтенсивність впливу b на Sт збільшується при менших значеннях коефіцієнту використання пробігу. Графік має вид рівнобічної гіперболи. Збільшенню b, а отже зменшенню Sт сприяє закріплення рухомого складу АТП за клієнтурою з метою зниження нульових пробігів, а також розробка раціональних маршрутів.

 

1.2.2. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від середньої технічної швидкості,

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у спадаючій гіперболічній залежності від технічної швидкості автомобіля. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням технічної швидкості величина Sт зменшується. Інтенсивність впливу величини nт на Sт збільшується при менших значеннях технічної швидкості. Графік має вид рівнобічної гіперболи.

 

1.2.3. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від часу простою автомобіля від навантаженням-розвантаженням,

Вид залежності - лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у зростаючій лінійній залежності від часу простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням часу простою величина Sт збільшується. Інтенсивність впливу tпр на Sт збільшується при більших значеннях tпр. Графік має вид прямої лінії, що не проходить через початок координат.

 

1.2.4. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від відстані навантаженої їздки, .

Вид залежності - лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у зростаючій лінійній залежності від відстані навантаженої їздки. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням відстані навантаженої їздки величина Sт збільшується. Інтенсивність впливу lге на Sт збільшується при більших значеннях lге. Графік має вид прямої лінії, що не проходить через початок координат.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1408; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.