Роботи СВФЕК підприємства, що передують реєстрації

Міжнародні передачі товарів охоплюють різні операції, такі як експорт, імпорт, тимчасове ввезення чи вивезення та транзит, але лише до операцій експорту повною мірою застосовуються процедури державного експортного контролю, тому у подальшому доцільно розглядати роботу СВФЕК підприємства саме на прикладах експорту товарів.

Експортний контроль здійснюється відносно товарів, відносно держав, що отримують такі товари та відносно кінцевих споживачів цих товарів. Саме у таких напрямах і повинна здійснюватись попередня робота СВФЕК підприємства.

(а)товари

Для кожного окремого виду товару, що передбачається підприємством для експорту, підрозділ ЕК підприємства разом з іншими підрозділами, що задіяні у СВФЕК, повинен створити бази даних щодо класифікації товарів, наявності товарів у затверджених Кабінетом Міністрів України контрольних Списках та їх ідентифікації відповідно до конкретних позицій цих списків.

Проведення такої роботи починається з отримання підрозділом ЕК найменувань, описів та призначення конкретних товарів. Маючи таку інформацію, підрозділ ЕК (можливо за допомогою фахівців технічних підрозділів) визначає:

класифікацію товарів, які можуть бути військовими, подвійними або суто цивільними (тобто такими, що у будь-якому випадку не можуть бути використані з військовою метою чи з метою створення зброї масового знищення або засобів її доставки);

наявність товарів у відповідному, затвердженому Кабінетом Міністрів України, списку товарів, що підлягають державному експортному контролю;

ідентифікацію товарів по відношенню до конкретних позицій зазначених списків.

(б)держави

Обмеження на поставки конкретних найменувань товарів до конкретних держав визначаються підрозділом ЕК на підставі інформації, що визначається Кабінетом Міністрів України у відповідних постановах про обмеження (заборони) експорту певних товарів, пов’язані із виконанням міжнародних зобов’язань України або виходячи з національних інтересів України. Крім того, такі обмеження можуть випливати з власних знань фахівців підприємства відносно кінцевого використання товарів, або випливати з інформацію, яку отримує підприємство від державних органів, що здійснюють заходи у системі експортного контролю України.

(в) кінцеві споживачі

Наявність обмежень на поставки конкретних найменувань товарів до конкретних кінцевих споживачів визначених держав з’ясовується підрозділом ЕК на підставі інформації, що визначається у згаданих вище постановах Кабінету Міністрів. Крім того такі обмеження можуть випливати з власних знань фахівців підприємства відносно кінцевих споживачів чи кінцевого використання товарів, або випливати з інформації, яку отримує підприємство від державних органів, що здійснюють заходи у системі експортного контролю України.

На підставі підготовленої інформації щодо товарів, держав-отримувачів та кінцевих споживачів підрозділ ЕК створює відповідну базу даних товарів (так звану “матрицю товарів”) у якій визначає:

найменування товарів з розподілом їх за категоріями (товари військового призначення; товари подвійного використання; товари не включені до списків, щодо яких можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю; товари, що не підлягають експортному контролю);

обмеження на поставки конкретних найменувань товарів до конкретних держав;

обмеження на поставки конкретних найменувань товарів до конкретних споживачів визначених держав.

“Матриця товарів” є одним з ключових елементів прийняття рішень щодо порядку здійснення експорту товарів і повинна постійно доповнюватися підрозділом ЕК по мірі отримання ним додаткової інформації. Копії такої матриці повинні бути розповсюджені серед усіх підрозділів підприємства, що мають відношення до маркетингу, економічної безпеки підприємства, планування, укладання контрактів та здійснення міжнародних передач товарів. Зазначена “матриця” є одним з важливих інформаційних джерел для формування документів щодо реєстрації підприємства.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1080; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.