Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи раціональної структури парку транспортних засобів.


Для автомобілів вантажопідйомності питома вага визначається за виразом:

 

/ 3 /

 

де - загальна кількість автомобілів;

- імовірність використання автомобілів -ої вантажо-

підйомності;

- пробіг автомобіля з вантажем заїздку, км;

- технічна швидкість автомобіля, км/год;

- коефіцієнт використання пробігу автомобіля;

- час простою автомобіля під навантаженням -розван-

таженням, год;

 

 

- норма часу простою автомобіля під навантаженням- розвантаженням 1 тонни вантажу, год;

- розрахунковий коефіцієнт, який визначається за виразом / 4 /;

/ 4 /

 

де - імовірність використання автомобіля максимальної (третьої) вантажопідйомності при виконанні їздок;

- кількість їздок, виконана автомобілем максимальної вантажопідйомності.

Питома вага автомобіля максимальної вантажопідйомності визначається за виразом / 5 /:

 

/ 5 /

 

Середня вантажопідйомність автомобіля за їздку (т) визначається наступним чином:

 

/ 6 /

 

де - вантажопідйомності автомобілів відповідно першої, другої та третьої марки, т.

Кількість їздок, які виконуються парком автомобілів за період, що розглядається, визначається:

 

/ 7 /

 

де - загальний обсяг перевезень, т;

- коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності втомобілів.

Кількість їздок, що виконується автомобілями -ої марки , розраховується наступним чином:

 

/ 8 /

 

Для автомобіля максимальної вантажопідйомності ця величина визначається:

 

/ 9 /

 

Обсяги перевезень в тоннах, що виконуються автомобілями кожної марки, можна визначити:

 

/ 10 /

 

Добова продуктивність (т/доб) різних марок автомобілів розраховується за виразом:

 

/ 11 /

 

де - час перебування автомобіля в наряді, год.

Для визначення середньооблікової кількості автомобілів кожної марки скористаємося виразом:

 

/ 12 /

 

де - коефіцієнт випуску автомобілів на лінію;

- кількість днів роботи автомобіля (період, що розгляда-

ється).

Контрольні запитання.

1. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль малої та середньої вантажопідйомності.

2. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль максимальної вантажопідйомності.

3. Формування раціональної структури парку транспортних засобів та визначення її техніко-експлуатаційних показників роботи.

 

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

ТЕМА 12 “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ”

 

ПЛАН

1.1. Організація процесу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

1.2. Способи та засоби виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

1.3. Класифікація засобів механізації навантажувально-розвантажувальних.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1792; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.