Операційні системи (ОС)

Операційна система – комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами ЕОМ і процесами, які використовують ці ресурси при обчисленні.

Ресурси– будь-який логічний компонент ЕОМ і можливості, які він надає.

 

Основними ресурсами є:

- процесор;

- оперативна пам’ять;

- пристрої управління;

 

 

Управління ресурсами зводиться до виконання таких двох функцій:

1) спрощення доступу до ресурсу;

2) розподіл ресурсів між процесами, які на них претендують;

 

Функція розподілу ресурсівпритаманна не всім ОС, а тільки тим, які забезпечують одночасне виконання або хоча б збереження декількох програм.

Процес або обчислювальний процес передбачає виконання програмою послідовності дій, а також містить дані для роботи, які використовуються для обчислень. Виходячи з поняття процесу поняття ресурс як правило застосовується по відношенню до об’єктів, які повторно використовуються, які є відносно стабільними, які використовуються і вивільняються процесами в період їх активності. Ресурси можуть бути розподіленими коли декілька процесів можуть використовувати їх одночасно або паралельно, а також можуть бути і неподільними. При розробці перших ОС ресурсами вважали: пам’ять, канали введення-виведення і периферійні пристрої. Для сучасних ОС поняття ресурсу є абстрактною структурою з переліком атрибутів, які характеризують спосіб доступу до цієї системи. Оскільки перші ЕОМ функціонували на основі принципу, сформульованого Фоннейманом, всі підсистеми і пристрої комп’ютера управляються виключно центральним процесором(ЦП). Тобто здійсненням обчислення і переправлення вводу-виводу керував один ЦП. Тому до складу обчислювальних машин було введено спеціальні контролери, які дозволяли сумістити в часі операції введення-виведення даних і подальші обчислення на ЦП. Проте і в цьому випадку процесор простоював чекаючи чергової операції введення-виведення. Тому було запропоновано організувати так званий мультипрограмний режим роботи, суть якого полягає в тому що поки одна програма чекає завершення чергової операції введення-виведення, інша програма поставлена на розв’язок. Таким чином ОС, які підтримують мультипрограмний режим, ефективно використовують ресурси шляхом організації до них відповідних чергових запитів, які розв’язуються тим чи іншим способом.

Реалізація двох видів інтерфейсів користувацького і програмного передбачає організувати доступ до ресурсів і управління процесами на різних рівнях.

Рівень програмного інтерфейсу значно підвищується за рахунок використання систем програмування високого рівня.

Основні функції ОС:

1) Отримання від користувача завдань або команд сформульованих відповідною мовою.

2) Прийом і виконання програмних запитів на запуск, призупинення і зупинку програмних продуктів.

3) Завантаження в ОС програм які потребують виконання.

4) Ідентифікація програм і даних.

5) Забезпечення роботи систем управління файлами (СУФ).

6) Забезпечення функцій по організації і управлінню всіма операціями введення-виведення.

7) Для залежних від виду ОС забезпечення мультипрограмного режиму або забезпечення жорсткого режиму обмежень на час відповіді.

8) Розподіл пам’яті а також організація віртуальної пам’яті.

9) Організація механізмів обміну повідомленнями і даними між програмами, що виконуються.

10) Захист однієї програми від впливу іншої, а також збереження даних.

11) Надання послуг на випадок часткового збою системи.

12) Забезпечення роботи систем програм за допомогою яких готуються інші програми.

 

Класифікація ОС

ОС можуть розрізнятись :

1) За особливостями реалізації внутрішніх алгоритмів управління ресурсами комп’ютера. Відповідно до цієї ознаки ОС поділяються на такі, які визначають кількість одночасно виконуваних задач або кількість одночасно працюючих користувачів.

a) За кількістю виконуваних задач:

- Однозадачні (MS DOS, MSX) – це такі, які виконують функцію надання користувачу віртуальної машини при цьому роблять більш простим і зручним процес взаємодії користувача з комп’ютером. Відповідно до функцій ОС включають засоби управління периферійними пристроями, засоби управління файлами та засоби спілкування з користувачем.

- Багатозадачні системи (OS/2, Windows, Unix). Крім перерахованих функцій однозадачних систем, управляють розподілом ресурсів таких як процесор, файли, оперативна пам’ять, зовнішні пристрої.

b) За кількістю працюючих користувачів:

- Однокористувацькі (MSDOS, OS/2(останні версії),Windows 3.X)

- Багатокористувацькі (Unix, Windows NT).

Відмінністю однокористувацьких від багатокористувацьких систем є наявність запису інформації кожного користувача від несанкціонованого доступу іншого користувача. Не кожна багатозадачна система є багатокористувацькою.

 

c)Крім наведених двох груп розрізняють витісняючу іневитісняючу багатозадачність для ОС. Оскільки процесорний час є важливим розподільним ресурсом, то спосіб його розподілення визначає невитісняючу багатозадачність для таких ОС як NetWare і витісняючу для ОС як OS/2, Windows NT, Unix. Основною відмінністю між ними є ступінь централізації механізму планування процесів. В першому випадку такий механізм повністю зосереджений на ОС, а в другому випадку, розподілений між ОС і прикладними програмами.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1416; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.