Організація розрахунків платіжними корпоративними картками


Останнім часом все більшого поширення знаходять розрахунки платіжними корпоративними картками. Платіжна картка— спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що ви­користовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбаче­них відповідним договором. За їх допомогою можна здійснювати розрахунки:

—за відрядження (готель, замовлення і оплата проїзних квитків, оренда автомобіля тощо);

—за будь-які придбані активи та за виконані роботи і послуги;

—за представницькими витратами (офіційні прийоми, оплата культурних програм, оплата послуг перекладачів).

Використання корпоративних карток дозволяє підприємству:

—мати цілодобовий доступ до рахунка підприємства;

—спростити роботу каси та бухгалтерії;

—зменшити операційні витрати;

—відмовитись від закупівлі валюти при закордонних відрядженнях;

—замінити чекову книжку на "електронний гаманець";

—запровадити принцип бюджетування на підприємстві.

Банками випускаються різні карткові продукти. Наприклад При-ватбанк здійснює операції з такими картками:

— VISA & MasterCard Platinum — це картки платинового стандар­ту, які призначені для топ-менеджерів компанії з комплектом додат­кових карт, пільг і обслуговуванням за VIP-стандартами;

— VISA Business Gold, MasterCard Gold — картки золотого класу для ключових менеджерів компанії, які підкреслюють високий статус держателя, включають додаткові послуги та мають високий ступінь безпеки і якості обслуговування;

VISA Business, MasterCard Corporate — картки срібного класу. Вони призначені для менеджерів середньої ланки. Передбачено кре­дитування овердрафт, а також ряд додаткових послуг: страхування, бронювання місць в готелях, замовлення білетів тощо;

—VISA Business AutoCard — спеціалізовані картки автовласників, за якими надається страховий пакет екстреної технічної допомоги, а також знижки в торгово-сервісній мережі: АЗС, СТО, автомагазини;

— Blitz Business Card, Blitz Business Electron — недорогі ексклю­зивні авторські продукти Приватбанку, що не мають аналогів на рин­ку. Ці картки оперативні, зручні в оформленні і використанні.

Для обліку руху коштів за картками відкриваються картрахунки, на які перераховуються кошти із поточних звичайних рахунків. По­слуги банку з відкриття картрахунків та оформлення корпоративних карток є звичайно платними. У той же час самі корпоративні картки залишаються у власності банку.

В організації розрахунків корпоративними картками на підприємстві можна виділити наступні етапи:

—перерахування коштів банку за відкриття картрахунку;

—перерахування коштів підприємства на відкриті картрахунки;

— перерахування коштів банку за оформлення корпоративної картки;

— отримання корпоративних карток та конвертів до них з ПІН-кодами;

— оприбуткування корпоративних карток на позабалансовому ра­хунку;

— організація обліку видачі та повернення корпоративних карток у бухгалтерії;

— організація обліку руху коштів за корпоративними картками.
Для організації обліку руху коштів за картрахунком вводяться на

рахунку 311 субрахунки другого порядку, наприклад: 3111 — поточ­ний рахунок, 3112 — картрахунок — неблоковані кошти, 3113 — картрахунок — блоковані кошти. Субрахунки 3112 та 3113 у банку відносяться до одного картрахунку.

Синтетичний облік руху коштів на картрахунку ведеться у розділі З журналу 1 за кредитом рахунку та 4 — за дебетом. Підставами для за­пису у журнал є авансовий звіт особи яка користувалась корпоратив­ною карткою та документи, що підтверджують витрати та зняття готівки з картрахунку. Дані авансових звітів підзвітних осіб, що кори­стувались картрахунком мають збігатися з вилисками банку.

Аналітичний облік руху карток організовують на позабалансовому суб­рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2208;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.