Грошові чеки можуть застосовувані


а) для будь-яких розрахунків за товари, роботи, послуги;

б) можуть застосовуватись лише для отримання готівки із банка в касу;

в) можуть застосовуватись як для розрахунків за товари, роботи, послуги,
гак і для отримання готівки із банка в касу.

13. Платіжне доручення приймається банком для виконання на протязі;

а) дня у якому воно виписане;

б) на протязі трьох днів з дати виписки;

в) на протязі 10-ти днів з дати виписки.

14. Заповнення платіжних інструментів визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті може здійснюва­тись:

а) лише машинним способом;

б) лише ручним способом;

в) як машинним, так і ручним способом.

15. При встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов'язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів:

а) враховуються;

б) не враховуються;

в) враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат;

г) враховуються лише фактичні названі виплати.

16. За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах вста­новлена відповідальність:

а) у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

б) утрикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

в) у п'ятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

17. За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів встановлена відповідальність:

а) у розмірі 100 % виданих під звіт сум;

б) у розмірі 50 % виданих під звіт сум;

в) у розмірі 25 % виданих підзвіт сум;

18. За неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки встановлена відповідальність:

а) у однократному розмірі неоприбуткованої суми.

б) у трикратному розмірі неоприбуткованої суми.

в) у п'ятикратному розмірі неоприбугкованої суми.


19. Текстові елементи бланків платіжного доручення мають бути виконані:.

а) будь-якою мовою;

б) українською або російською мовами;

в) українською мовою.

20. Перевідний вексель відрізняється від простого:

а) наявністю реквізиту "найменування того, хто повинен платити (плат­ника)";

б) відсутністю реквізиту "найменування того, хто повинен платити (плат­ника)";

в) можливістю його врахування у банку.

21. Бенефіціарце:

а) отримувач коштів за векселем;

б) отримувач коштів за чеком із чекової книжки.

в) отримувач коштів по відкритому акредитиву.

22. Авалювання векселяце:

а) напис підприємства, що видає вексель на векселі, або на алонжі "вважати за аваль" або будь-який інший рівнозначний цьому напис;

б) напис підприємства, що отримує вексель на векселі, або на алонжі "вва­жати за аваль" або будь-який інший рівнозначний цьому напис;

в) напис банку на векселі, або на алонжі "вважати за аваль" або будь-який інший рівнозначний цьому напис.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1514; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.