Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу

 

70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої науково-технічної революції (НТР).

Серед її передумов слід виділити розвиток військової галузі, зумовлений Другою світовою війною, в результаті чого з’явилися принципово нові системи зброї та військової техніки. Також до передумов НТР слід віднести й наукові досягнення першої половини ХХ століття в кібернетиці, ядерній фізиці, мікробіології, біохімії тощо.

Таким чином, з середини ХХ століття розпочалася третя НТР, що пройшла два етапи. Перший – середина 40-х рр.–60-ті рр., впродовж якого відбулися такі відкриття: телебачення, комп’ютери, ракети, атомна бомба (40-ті рр.); воднева бомба, реактивний пасажирський літак, запуск штучного супутника Землі (50-ті рр.); лазери, супутники зв’язку (60-ті рр.) та запуск першого космічного корабля на борту з космонавтом Юрієм Гагаріним 12 квітня 1961 р. [5].

Значним поштовхом до розвитку НТР стала «холодна війна» (1959–1985 рр.), в результаті гонки озброєння в США та СРСР було створено небачені раніше види зброї масового враження: ядерна зброя, міжконтинентальні балістичні ракети тощо. Крім того, криза 73–75-х рр. також прискорила розвиток НТР, виводячи на перший план проблему більш ефективного використання ресурсів, необхідність розробки та впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, скорочення енергомістких та розвиток наукомістких галузей.

Дані процеси сприяли тому, що в останній третині ХХ століття розпочався другий етап НТР, що продовжується й на початку ХХІ ст., який часто називають інформаційно-технологічною революцією. Початок цього етапу, як правило, пов’язують зі створенням та впровадженням в народне господарство електронно-обчислювальних машин четвертого покоління, що дозволило втілити в життя комплексну автоматизацію в усіх сферах економіки. Серед досягнень цього етапу слід також виділити створення мікропроцесорів, промислових роботів, комп’ютерів нового покоління, розвиток біотехнології та генної інженерії. Ці відкриття дозволили впровадити ресурсозберігаючі, в першу чергу працезберігаючі технології, не тільки в виробництво, але й в управлінські, фінансові, наукові й інші установи.

Завдяки досягненням НТР кібернетичні пристрої змогли замінити не тільки фізичну працю, але й логічні, контрольно-керівні функції людей. Таким чином, під впливом НТР здійснюється корінні зміни у продуктивних силах суспільства: впровадження нових винаходів в виробничий процес викликає переворот в засобах праці – поява принципово нових машин, обладнання, електронно-обчислювальної техніки, в предметах праці – нові синтетичні матеріали, полімери, пластмаси, джерела енергії, в характері праці, місці та ролі людини в виробничому процесі – звільнення людини від виконання нетворчих функцій.

В капіталістичних країнах відбуваються суттєві структурні зміни в народному господарстві: скорочується питома вага робітників, зайнятих в промисловості та сільському господарстві, та зростає частка зайнятих в обслуговуванні та торгівлі. Також змінюється соціальна структура – значно зростає середній клас, представлений науковцями, менеджерами, працівниками сфери послуг, інженерно-технічними кадрами. Здійснюється вивільнення коштів, що спрямовувалися в ВПК, та їх залучення до таких нових галузей, як радіоелектроніка, виробництво електронно-обчислювальних машин, атомна енергетика. Відбувається переорієнтація економіки на соціальні потреби. Виробництво більше пристосовується до потреб споживачів, починає мати індивідуалізований характер. Це сприяло зростанню доходів населення, підвищенню споживання на душу населення, покращенню якості його життя. Наприкінці ХХ–початку ХІ ст. товарами масового вжитку стають персональні комп’ютери, мобільні телефони. Разом з тим, з’являється та набуває глобального поширення INTERNET, що спочатку використовується як засіб передачі інформації, але з часом його функції постійно розширюються. Так, з його допомогою було створено глобальний електронний ринок, який набуває широкого розповсюдження. Завдяки INTERNET стала можливою така послуга, як дистанційне навчання, що набуває великого значення в сучасній системі освіти.

В СРСР всі ці зміни здійснювалися повільніше, НТР відбувалася переважно в військовій сфері, не розповсюджуючись на всі сфери суспільного життя, як це було в розвинутих капіталістичних країнах. Але починаючи з кінця 1980-х рр. і в цих країнах вона почала набирати обертів.

Отже, структурна перебудова суспільного виробництва, зростання ролі інформації та знань, корінні зміни в продуктивних силах, перехід до творчого характеру трудової діяльності свідчать про становлення постіндустріального суспільства в таких провідних країнах світу, як країни Європейського союзу, США, Японія.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 98; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.