Станції очистки води

 

Наводяться такі відомості (3-6 с.):

· Величини розрахункових витрат води, які поступають на очищення згідно черг будівництва і видам споживачів;

· Обгрунтування методів очищення води і обробки осаду, склад очисних споруд з врахуванням першочерговості будівництва;

· Технологічні розрахунки и опис схеми очисних споруд. Приводяться тільки підсумкові результати розрахунків в табличній формі (таблиця 4). Детальні розрахунки зберігаються вархіві проектної організації;

· Особливості прив’язки типових або повторно використовуваних проектів;

· Режим завезення на майданчик станції очистки різних реагентів протягом ро­ку, вид транспортних засобів;

· Відомості про повторне використання промивної води на водоочисних спорудах або обгрунтована техніко-економічними розрахунками відмова від такого рішення;

 

· Дані про кількість запірної і запобіжної арматури, яку слід встановити (при необхідності складається деталювання);

· Місця під’єднання комунікаційних мереж (каналізації, тепломережі, шламо­вих вод тощо), станції до позаплощадкових мереж;

· Обгрунтування будівництва експериментальних та інших видів споруд.

· Відомості про об’єкти допоміжного призначення, які розташовуються поза май­данчиками водопровідних споруд (прирейковий склад, автобаза тощо).

 

Таблиця 12. 4

Назва будівель (споруд) Кількість споруд Основні технічні параметри №№ типових проектів
Назва Од. вим. Значен­ня
1.Сітчасті барабанні фільтри   Тип Продуктивність Вміст планктону у вихідній воді - м3/доб клітка/ мл    
2.Змішувачі   Тип Продуктивність Швидкість руху води Розміри в плані і висота - м3/доб мм/с м    
3.Камери утворення пластівців   Тип Продуктивність Швидкість руху води Тривалість перебування Розміри в плані і висота - м3/доб мм/с хв м    
4.Горизон­тальні відстійники   Тип Продуктивність Вихідна каламутність води Розміри в плані і висота Швидкість випадання зависі Вологість ущільненого осаду Обсяги води, які скидаються із осадом Періодичність скиду осаду - м3/доб мг/л м мм/с % м3   год    
5.Проясню­вачі із завис­лим оса­­дом   Продуктивність Площа Вихідна каламутність води Розрахункова швидкість висхідного потоку в зоні прояснення Площа зони прояснення Площа зони видалення осаду м3/доб м2 мг/л     мм/с   м2   м2    
6.Фільтри (швид­кі, по­віль­ні, крупно­зернисті, контактні прояснювачі)   Тип Продуктивність Вихідний склад зависі Площа Швидкість фільтрування Матеріал завантаження Висота завантаження Тривалість фільтроциклу Витрати промивної води (повітря) - м3/год мг/л м2 м/год - м год   м3/на одну промив­ку    
7.Фільтри Na-катіо­ні­то­ві (Н-катіо­ні­тові) для ус­та­новок по­м’якшення води   Тип Діаметр (розміри) Загальна продуктивність Швидкість фільтрування Марка і об’єм катіоніту (аніоніту) Висота шару заван­та­жен­­ня Робоча обмінна ємкість катіоніту (аніоніту) Тривалість фільтроциклу Витрати води на розпушення Загальні витрати на одну регенерацію Витрати води на від­ми­вання заван­та­жен­ня - м м3/год м/год   м3   м   г-екв/м3   год м3     кг   м3    
8.Хлораторна (озонаторна)   Продуктивність по хло­ру (озону) Доза хлору для первин­но­го хлорування Доза хлору (озону) для вто­ринного хлорування (озонування) кг/год   мг/л   мг/л      
9. Резервуари (баки водона­пір­них башт)   Сумарний вміст Пожежний об’єм Регулюючий об’єм Аварійний об’єм м3 м3 м3 м3    
10.Реагентне господарство   Назва реагентів Кількість реагентів по то­варному продукту Витрати розчинів реа­ген­тів Кон­центрація розчинів ре­а­гентів Вміст розчинних та ви­тратних резервуарів Доза реагентів Назва, характеристика обладнання Кількість обладнання (дозаторів, мішалок, насосів тощо) Вміст Кількість баків-сховищ реагентів - т/доб     м3/год   %   м3 мг/л   - шт   м3 шт.    
11. Згущувачі осаду   Тип Об’єм Вологість вихідного осаду Швидкість переміщування Тривалість згущення оса­ду Вологість згущеного оса­ду - м3 % мм/с год %    
12.Накопичу­ва­чі осаду (май­­дан­чи­ки замо­ро­жу­ван­ня, під­су­шу­ван­ня)   Тип Об’єм накопичувача Корисна площа Об’єм ущільненого оса­ду - м3 м2 м3    

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1153; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.