Джерела водопостачання. Системи і схеми позаплощадкового водопостачання

Обгрунтовується вибір джерел водопостачання (водотік, водойма, підземні води, діючий водопровід, очищені стічні води). Вказується клас джерела господарсько-питного водопостачання згідно . Описуються умови водо­від­­бору та поповнення підземних вод, їх кількість, характеристика, розвідані й затверджені Державною комісією по запасам запаси за категоріями. Обгрунтовуються прийняті системи позаплощадкового водопостачання (виробнича, господарсько-питна, протипожежна або об’єднана). Враховуються і освітлюються рішення з позапло­щад­ко­вого водопостачання промислових підприємств, фактори кількості й необхідної якості води, яка споживається, потужності водних джерел та їх санітарний стан, враховується розташування об’єктів, які споживають воду, і водних джерел, розташування станцій очистки води, умови трасування водоводів, необхідність кооперованого використання існуючих або проектуємих споруд водопостачання тощо. Дається опис і графічне зображення (в тексті записки) варіантів схем водопостачання з указівкою розташування водозаборів, водоводів, насосних станцій, очисних споруд відносно систем, які розглядаються. Дається коротка характеристика очисних споруд. Наводяться міркування з використання очищених стічних вод. На основі результатів техніко-економічного порівняння рекомендується оптимальний варіант, згідно якого і ведеться детальна розробка проекту. При цьому освітлюються гідравлічні умови сумісної роботи насосних станцій, водоводів, резервуарів і мереж, які визначають вибір оптимального розташування споруд і найбільш вигідний переріз водоводів (в тексті записки наводяться підсумкові дані відповідних гідравлічних розрахунків). За­гальний обсяг 2-5 с.

На основі детальної розробки складається титульний список всіх споруд і бу­ді­вель, які передбачені проектом, враховуючи вузол водозабірних споруд з насосною станцією І підняття, водоводи із спорудами на них (крупні споруди виділяються), насосні станції (ІІ і наступних підняттів, зонні насосні станції підкачки), водоочисні споруди, водопровідні мережі, окремо розташовані об’єкти (шламонакопичувач, прирейковий склад, автобаза). Титульний список наводиться в таблиці 3.

Таблиця 12.3 Титульний список

 

№№ п/п Перелік Примітка
1. Ситуаційний план з нанесенням позаплощадкових водоводів, колекторів, теплопроводів, ЛЕП, споруд водопроводу і каналізації, включаючи вузли водозаборів і станції очистки води Масштаб 1:5000-1:50000
2. Генеральні плани станцій очистки води з комунікаційними мережами і елементами благоустрою Масштаб 1:1000, 1:2000
3. Принципові схеми обробки води (в складних випадках)  
4. Плани вертикального планування та доріг станцій очистки з картограмами земляних робіт Масштаб 1:1000, 1:2000
5. Плани та розрізи споруд з нанесенням технологічного, сантехнічного обладнання і трубопроводів Масштаб 1:200, 1:400; іноді 1:100,1:50
6. Профілі основних водоводів діаметром більше 200 мм з указівкою п’єзометрів в горизонтальному масштабі В вертикальному масштабі   1:2000-1:5000 1:100-1:200
7. При значній довжині водоводів обзорні плани і профілі водоводів виконуються в горизонтальному масштабі 1:10000-1:50000, в вертикальному – в залежності від рельєфу місцевості. При необхідності складаються скорочені профілі водоводів з показниками п’єзометрів.  
8. Загальна висотна схема водопровідних очисних споруд  
9. Схеми гідравлічних розрахунків систем в цілому, а також окремих водоводів та мереж (зберігаються в архіві)  
10. Деталювання водоводів і вузлів комунікацій водоочисних споруд (їх слід розташовувати на підпрофільних планах водоводів і мереж)  
11. Каталожні листи типових і паспорти повторно використовуваних проектів  

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1070; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.