Вплив ступіня використання вантажопідйомності автомобіля

на собівартість перевезення 1 тонни вантажу, тобто

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у спадаючій гіперболічній залежності від ступіня використання вантажопідйомності автомобіля. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням ступіня використання вантажопідйомності автомобіля величина Sт зменшується. Інтенсивність впливу на Sт збільшується при менших значеннях . Графік має вид рівнобічної гіперболи.

При визначенні впливу ступіня використання вантажопідйомності на собівартість перевезення 1 тонни вантажу (або виконання 1 тонно-кілометра) слід враховувати вплив цього показника на величини змінних та постійних витрат.

 

1.2.6. Залежність собівартості виконання 1 тонно-кілометру від відстані навантаженої їздки, .

Так як ми вже сказали, що всі показники, окрім відстані навантаженої їздки, впливають на собівартість перевезення 1 тонни вантажу і собівартість виконання 1 тонно-кілометру однаково, залишилось визначити влив lге на Sткм.

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: собівартість виконання 1 тонно-кілометра знаходиться у спадаючій гіперболічній залежності від відстані навантаженої їздки. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням відстані навантаженої їздки величина Sткм зменшується. Інтенсивність впливу lге на Sткм збільшується при менших значеннях lге. Графік має вид рівнобічної гіперболи.

Для встановлення впливу окремих факторів на собівартість перевезення 1 тонни вантажу або виконання 1 тонно-кілометру в конкретних усталених умовах його експлуатації можна скористатися сполученим (суміщеним) характеристичним графіком залежності собівартості перевезення 1 тонни вантажу (або виконання 1 тонно-кілометру) від ТЕП. Цей графік дає відповідь на питання: яким повинен бути рівень ТЕП для забезпечення необхідного рівня собівартості. Його побудову виконують наступним чином.

Кожний показник, що досліджується, відкладають на відповідній осі (вісі Х), причому усі ТЕП, які відповідають заданим умовам експлуатації, розташовують на одній вертикалі з урахуванням масштабу. Будують графіки залежності собівартості перевезень 1 тонни вантажу або виконання 1 тонно-кілометру від кожного ТЕП. Вони будуть перетинатися в одній точці, яка відповідає значенню Sт (Sткм) для данних умов. Знаючи, наскільки необхідно зменшити величину Sт (Sткм), проводять горизонтальну лінію, яка відповідає запланованому значенню собівартості, до її перетину з усіма графіками, що характеризують доліджувані залежності. Далі, з точок перетину горизонталі з графіками опускають перпендикуляри на відповідні осі. Розглядають можливі зміни всіх ТЕП у допустимих межах.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1302; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.