Показники другої групи

Визначимо показники другої групи.

1. Середнявантажопідйомність автомобіля за їздку, т, визначається:

, / 4 /

де nеj - кількість їздок, що виконуються автомобілями кожної марки.

Величина середньої вантажопідйомності автомобіля за їздку необхідна для розрахунку обсягу перевезень, що виконується парком рухомого складу, у тоннах.

3. Середнявантажопідйомність автомобіля при пробігу з вантажем, що є необхідною для розрахунку обсягу перевезень, що виконується парком рухомого складу, в тонно-кілометрах, враховує величину пробігу автомобіля з вантажем, і визначається:

. / 5 /

4. Середнявідстань навантаженого пробігу за їздку, км:

. / 6 /

5. Середнявідстань перевезення 1 тонни вантажу, км:

. / 7 /

6. Середній коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля:

. / 8 /

Добовий обсяг перевезень у тоннах для кожної марки автомобіля визначається за виразом:

. / 9 /

7. Середній коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності автомобіля:

. / 10 /

8. Середнійчас простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням за їздку, год:

. / 11 /

9. Середня технічна швидкість автомобіля, км/год:

. / 12 /

10. Середній коефіцієнт використання пробігу автомобіля:

/ 13 /

Середня годинна виробітка автомобіля у тоннах за середніми значеннями техніко-експлуатаційних показників визначається:

, т / 14 /

Середня годинна виробітка автомобіля у тонно-кілометрах за середніми значеннями техніко-експлуатаційних показників визначається:

, ткм / 15 /

Обсяг перевезень у тоннах по парку визначається:

. / 16 /

Обсяг перевезень у тонно-кілометрах по парку

. / 17 /

Середні значення показників пов'язані між собою спввідношенням:

.

Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників на економічні результати роботи автотранспортного підприємства виконується з метою виявлення втрат та резервів.

Аналіз транспортної роботи, що виконується парком рухомого складу, складається з аналізу обсягу перевезень, що виконаний за D період, та вантажообігу у ткм.

 

Контрольні запитання.

1. Система експлуатацiйних показникiв використання парку рухомого складу.

2. Група показникiв, що визначають чисельнiсть парку рухомого складу та використання часу його перебування в транспортному підприємстві.

3. Група показникiв, що визначають середню годинну продуктивнiсть парку рухомого складу у тоннах та тонно-кiлометрах.

4. Обгрунтування середньої вантажопiдйомностi рухомого складу при визначеннi вантажообiгу в тоннах по парку.

5. Обгрунтування середньої вантажопiдйомностi рухомого складу при визначеннi вантажообiгу в тонно-кiлометрах по парку.

6. Показники, що визначають транспортну роботу парку, та їх спiввiдношення.

7. Аналiз транспортноi роботи парку рухомого складу.

 

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

ТЕМА 11 “ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”

 

ПЛАН

1.1. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль відповідної вантажопідйомності.

1.2. Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи раціональної структури парку транспортних засобів.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1054; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.