Поняття, види і облік розрахунків за векселями одержаними


 

Для розрахунків між підприємствами за безготівковою формою з метою погашення боргових зобов'язань широко використовуються векселі.

Вексель – письмове боргове грошове зобов'язання встановленого зразка, за яким одна особа зобов'язана сплатити іншій певну суму коштів у встановлений строк, правовий статус якого регулюється законодавством про вексельний обіг [5].

Вексель належить до цінних паперів і є документом, що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких можлива лише при його пред'явленні.

Векселі діляться на прості та переказні.

Простий вексель – письмовий документ, виданий у формі безумовного зобов'язання здійснити платіж у зазначеній сумі, у встановлений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) – письмовий документ, виданий у формі безумовної пропозиції (наказу) здійснити платіж у зазначеній сумі, у встановлений строк і у зазначеному місці.

Простий вексель виписується боржником із зобов'язанням з погашення боргу кредиторові. Переказний вексель – це вимога кредитора до боржника про сплату коштів третій особі – ремітенту.

Векселі можуть використовуватися в господарській діяльності підприємства як інструмент комерційного кредиту, що передбачає плату за відстрочку платежу, для здійснення розрахунків за товари (роботи, послуги), оформлення заборгованості з податків і зборів (наприклад, для розрахунків з Пенсійним фондом, податкові векселі), як цінний папір, придбаний за грошові кошти (за договором міни).

Для обліку отриманих векселів застосовуються наступні рахунки бухгалтерського обліку:

182 "Довгострокові векселі одержані"

341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"

342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті"

На рахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, отриманих у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

За дебетом рахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості за довгостроковими векселями одержаними, за кредитом – погашення (списання) такої довгострокової дебіторської заборгованості.

На рахунках 341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті" і 342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті" ведеться облік векселів за поточною дебіторською заборгованістю, що погашається протягом 12 місяців з дати балансу.

За дебетом цих рахунків відображається одержання векселя за продані товари (роботи, послуги), а за кредитом – отримані кошти в погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо. Дебетове сальдо показує суму заборгованості покупців та замовників, забезпечену векселями.

Основні бухгалтерські проводки з відображення розрахунків за векселями одержаними наведені в табл. 13.3.

 

 

Таблиця 13.3

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1649; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.