Суть і завдання раціональної організації праці

Раціональною вважається така організація праці, яка, грунтуючись на досягненнях науки і техніки, дозволяє з'єднати техніку і людей в єдиному виробничому процесі і при найменших витратах матеріальних і трудових ресурсів отримати найкращі результати, добиваючись при цьому підвищення продуктивності праці, збереження здоров'я.

Раціональна організація праці передбачає науково обгрунтовані зміни в організації праці на основі досягнень науки, техніки і передового досвіду, який накопичений у даній галузі виробництва і інших галузях народного господарства, і повинна сприяти підвищенню якості продукції, що випускається, культури обслуговування, ефективності виробництва і рентабельності підприємства.

Як і в інших галузях народного господарства, раціональна організація праці в ресторанному господарствіповинна вирішити три основні завдання: економічну, психофізіологічну і соціальну.

Рішення економічної задачіпередбачає якнайповніше використання техніки, матеріалів, сировини, забезпечує підвищення ефективності виробництва і праці.

У ресторанному господарствіпри вирішенні економічних завдань особливого значення набувають технічне оснащення підприємств, комплексна механізація технологічних процесів, скорочення втрат робочого часу, раціональніше використання робочої сили з врахуванням кваліфікації і повноти завантаження працівників, вживання прогресивних форм обслуговування.

Рішення психофізіологічної задачіпередбачає створення на підприємстві найбільш сприятливих умов праці, сприяючих збереженню здоров'я працівників, зниженню стомлюваності і підвищенню працездатності.

Рішення соціальної задачізабезпечує всесторонній розвиток людини, сприяє перетворенню праці на життєву необхідність, виховує у працівника велику відповідальність за результати своєї праці.

Ці завдання зв'язані між собою і повинні вирішуватися в комплексі. Без вирішення психофізіологічних і соціальних завдань не будуть вирішені економічні завдання.

Завдання і зміст раціональної організації визначають наступні основні напрямки:

розробка і впровадження раціональних форм розділення і кооперації праці;

вдосконалення організації і обслуговування робочих місць;

впровадження передових прийомів і методів праці;

поліпшення умов праці;

підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

раціоналізація режимів праці і відпочинку;

зміцнення дисципліни праці;

вдосконалення нормування праці.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1896; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2019 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.004 сек.