Раціоналізація режимів праці і відпочинку

Науково обгрунтований режим праці і відпочинку сприяє збереженню здоров'я працівників, підвищенню їх працездатності. Працездатність - це властивість організму людини витримувати навантаження протягом робочого дня. На працездатність людини роблять вплив такі чинники, як величина навантаження і її тривалість, організація і умови праці, кваліфікація, вік працівника, правильне чергування режимів праці і відпочинку. Робочий день чергується періодами, що відрізняються по мірі працездатності виконавця. У першій половині дня - період врабаты- ваемости, за яким слідує період максимальної стійкої працездатності, а за ним - період появи і наростання стомлення. Після обідньої перерви працездатність спочатку декілька знижується, а потім підвищується. До кінця дня знов спостерігається спад працездатності і зростає стомлюваність.

Основним часом відпочинку протягом робочого дня є обідня перерва. Фізіологічно встановлено, що при 7-8-вартовому робочому дні обідню перерву слід встановлювати через 3-4 ч після початку роботи. Неправильна організація праці і відпочинку може привести до перевтоми працівника, що негайно позначиться на його працездатності.

Правильно розроблений і дотримуваний на підприємстві режим праці і відпочинку забезпечує підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, що випускається, знижує виробничий травматизм.В цілях встановлення розпорядку роботи на кожному підприємстві складаються графіки виходу на роботу. Розрізняють денні, місячні і річні графіки. У денних графіках відбиваються тривалість робочого дня, його початок і закінчення, час і тривалість обідньої перерви. У місячних графіках вказуються загальна кількість годинника за місяць, чергування робочих днів і днів відпочинку.

Відповідно до трудового законодавства робочий тиждень - 40 ч. Неповний робочий день встановлюється за угодою між робітниками і адміністрацією і для неповнолітніх.

Ненормований робочий день встановлюється для тих працівників ресторанного господарства, праця яких не піддається обліку за часом, але кількість робочого годинника, відпрацьованого за місяць, повинна відповідати трудовому законодавству або як компенсація надається додаткова відпустка.

При виборі і складанні графіків враховують режим роботи підприємства, графік завантаження торгівельного залу. На підприємствах ресторанного господарства застосовуються наступні графіки виходу на роботу: лінійний, стрічковий (ступінчастий або ковзаючий), підсумовуваного обліку робочого часу, двохбригадний, комбінований.

Лінійний графік передбачає одночасний прихід і відхід з роботи всіх працівників виробництва. Цей графік застосовується у тому випадку, коли об'єм роботи повністю виконується за 7-8 ч, завантаження працівників рівномірне протягом зміни. Перевага цього графіка в тому, що забезпечується відповідальність працівників за виконання виробничої програми. Але при тривалому режимі роботи торгівельного залу використання лінійного графіка недоцільне.

Стрічковий (ступінчастий, або що ковзає) графікпередбачає вихід працівників виробництва в різний час групами або поодинці відповідно до завантаження торгівельного залу, кожен працівник відпрацьовує 7 або 8 ч.

Недолік - відсутність чіткої побудови бригад, ускладнення планерування робочого часу, контролю за виходом на роботу, зниження відповідальності деяких членів бригади за виконання виробничої програми.

Графік підсумовуваного обліку робочого часу застосовується на підприємствах з нерівномірним завантаженням в окремі дні тижня або місяця, коли неможливо встановити робочий день нормальної тривалості. При підсумовуваному графіку допускається різна тривалість робочого дня по днях тижня, але не більше 11 ч 30 мін з подальшим наданням дня відпочинку при обов'язковому відробітку за місяць встановленої норми робочого часу.

Двобригадний графік є різновидом графіка підсумовуваного обліку робочого часу. При цьому графіку організовуються дві бригади, однакові за чисельністю і складом. Вони працюють по 11 ч 30 мін, змінявшись через день. Перевага цього графіка в тому, що склад бригади протягом дня постійний, це підвищує відповідальність працівників за виконання виробничого завдання. Недоліком є нерівномірна завантаженість працівників, велика тривалість робочого дня, яка викликає їх стомлюваність і може привести до погіршення якості вироблюваної продукції, до зниження продуктивності праці.

Комбінований графік передбачає поєднання різних графіків і застосовується на підприємствах з подовженим робітником вдень. Такий графік часто використовується в ресторанах, де робота в цілому будується по двохбригадному графіку виходу на роботу, але з врахуванням технологічного процесу приготування страв і завантаженості торгівельного залу деякі працівники виходять на роботу по стрічковому графіку.

Для обліку робочого часу кожного працівника ведеться табель обліку робочого часу, який підписує директор. Табель є документом для нарахування заробітної плати.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3259; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.