В широкому розумінні РЕБ – це протиборство (сукупність заходів і дій військ), у якому супротивні сторони вирішують свої бойові завдання з використанням електромагнітних хвиль.
Тобто, основною відмітною відзнакою РЕБ, яка обмежує галузь її застосування, є використання у збройній боротьбі електромагнітних хвиль.

Відповідно до визначення, радіоелектронна боротьба містить дві взаємопов’язані між собою складові частини:

- радіоелектронне подавлення (РЕП) РЕСЗ управління військами та зброєю противника;

- радіоелектронний захист (РЕЗт) РЕСЗ управління своїми військами та зброєю.

Іноді відповідно до визначених завдань, до складової частини РЕБ, крім РЕП та РЕЗт включають (рис.1) радіоелектронне забезпечення, яке здійснюється у тісному поєднанні з діями об’єднань, з'єднань, частин і підрозділів видів Збройних Сил, родів військ і спеціальних військ по вогневому ураженню, знищенню (захопленню, виведенню з ладу) радіоелектронних об'єктів систем управління військами (силами) противника.

Очевидно, що ефективне проведення заходів складових частин РЕБ можливе тільки за умов своєчасного надходження необхідних даних про противника, його наміри та можливості. Ці задачі виконуються розвідкою. Розвідка, в інтересах організації РЕБ, добуває відомості про призначення, склад систем і засобів управління військами та зброєю, засобів РЕБ і розвідки противника, про місця (координати) розташування пунктів управління й інших важливіших радіоелектронних об’єктів, їх належності, а також про режими роботи та основні характеристики РЕСЗ. Ця інформація добувається силами й засобами усіх видів розвідки і, в першу чергу, радіо- і радіотехнічної розвідки (РРТР).

З метою уточнення отриманих розвідувальних даних про РЕСЗ противника, контролю за їх роботою, цілевказівки й наведення на них станцій перешкод здійснюється дорозвідка цих РЕСЗ силами і засобами РРТР частин і підрозділів радіоелектронної боротьби.

 

 

 
 

 


Дорозвідку радіоелектронних об’єктів або їх носіїв, з метою їхнього вогневого ураження та проведення заходів щодо радіоелектронного захисту своїх РЕСЗ, проводять розвідувальні підрозділи родів військ і бойові розрахунки РЕСЗ з використанням штатної або спеціальної апаратури, а також шляхом аналізу перешкодових сигналів, які створюються противником.

Для організації захисту від радіоелектронної розвідки (РЕР) противника, як правило, використовується розвідувальна інформація, що надходить від вищих і взаємодіючих штабів, а також інформація від власних сил і засобів розвідки частин і підрозділів РЕБ.

Радіоелектронне подавлення є найважливішою активною складовою частиною РЕБ і уявляє собою сукупність узгоджених за метою, завданням, місцем і часом радіоелектронних впливів на РЕСЗ управління військами і зброєю противника, які здійснюються силами та засобами РЕБ по єдиному задуму і плану відповідно з радіоелектронною обстановкою, що складається.

РЕП організується і проводиться з метою дезорганізації управління військами і зброєю противника, зниження ефективності ведення ним розвідки з використанням технічних засобів та застосування зброї і бойової техніки.

З іншого боку, інтенсивний розвиток систем і засобів розвідки й РЕБ, високоточної зброї, а також досвід організації та ведення РЕБ в локальних війнах та конфліктах дає підставу стверджувати про необхідність проведення заходів щодо радіоелектронного захисту РЕСЗ управління своїми військами та зброєю.

Під радіоелектронним захистом своїх РЕСЗ розуміють сукупність організаційних заходів і технічних мір, що проводяться з метою забезпечення їх стійкої роботи за умов ведення РЕБ з боку противника, а також при виникненні ненавмисних перешкод між своїми РЕСЗ за умов їх одночасної роботи.

Радіоелектронний захист організується і проводиться з метою захисту РЕСЗ від радіоелектронної розвідки, вогневого ураження і радіоелектронного впливу противника, а також від ненавмисних перешкод. Він здійснюється у тісному поєднанні з вогневим ураженням (знищенням, захопленням, виводом з ладу) і радіоелектронним подавленням систем управління засобами розвідки і РЕБ противника, а також з заходами щодо захисту від радіоелектронної розвідки противника й мір безпеки зв’язку. Радіоелектронний захист РЕСЗ досягається проведенням організаційних заходів і технічних мір видами Збройних Сил, родами військ, спеціальними військами та службами.

 


Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 2645; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.