Визначення сил інерції


Як відомо з теоретичної механіки, у загальному випадку всі сили інерції елементарних мас будь-якої ланки АВ (рис. 4.1), яка здійснює плоский складний рух і має площину симетрії, паралельну площині руху, можуть бути зведені до головного вектора сили інерції Fін (скорочено - сили інерції), який прикладаємо в центрі мас 5, і до головного вектора мо­менту сил інерції Мін (скорочено - моменту сили інерції).

Сила інерції визначається за формулою

Сила інерції ланки Fін спрямована протилежно вектору приско­рення центра мас аS .

 

Рис. 4.1. Визначення сил інерції Рис. 4.2. Визначення рівнодіючої сил

Інерції

Таким чином, для визначення сили інерції Fін ланки треба знати її масу й вектор повного прискорення аS центра мас. Як видно з (4.1), сила інерції має одиницю вимірювання кілограм-метр на секунду в квадраті (кг*м/с2), тобто вимірюється у ньютонах (Н).

Момент Мін пари сил інерції спрямований протилежно кутовому

прискоренню є і може бути визначений за формулою

де JS - момент інерції ланки відносно осі, яка проходить через центр мас і перпендикулярна до площини руху ланки, а - її кутове прискорення. Момент інерції JS має одиницю вимірювання кгм2, кутове при­скорення - рад/с2, тому момент Мін пари сил інерції вимірюють у кг*м22= Н * м .

Силу інерції Fін і момент пари сил інерції Мін можна замінити однією рівнодіючою силою F , що за величиною, дорівнює силі інерції Fін (рис. 4.2), лінія дії якої зміщена відносно центра мас S на відстань h= Мін /Fін , тобто момент пари сил інерції (Мін = Рінh) замінюємо парою сил.

У деяких випадках усі сили інерції ланки замінюють силами інер­ції мас, які розміщують у вибраних точках, що мають назву замінювальних точок[ 1, 9, 22].Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 2360;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.