Аналоги швидкостей і прискорень

Аналітичне дослідження кінематики механізмів зручно вести з ви­користанням аналогів швидкостей і прискорень, які вперше були вико­ристані Ассуром. Це пояснюється тим, що для заданої кінематичної схеми механізму аналоги швидкостей і прискорень залежать тільки від узагаль­неної координати і не залежать від швидкості руху початкової ланки, тобто кінематичне дослідження можна проводити чисто геометричними метода­ми. Крім цього, що дуже важливо, аналоги швидкостей і прискорень до­зволяють легко порівнювати закони руху ланок, а звідси й вибрати опти­мальний варіант механізму для забезпечення заданих умов роботи.

Узагальненою координатою, як правило, вибирають переміщення початкової ланки (кут повороту кривошипа або лінійне переміщення S1, повзуна).

Як відомо, швидкість будь-якої точки М ланки, що маєпоступаль­ний рух, є перша похідна від переміщення цієї точки за часом:

 

Отже, аналогом швидкостейназивають першу похідну від перемі­щень за узагальненого координатою ( або s1 ).

Отже, аналогом прискоренняназивають другу похідну від перемі­щень за узагальненою координатою.

Якщо початкова ланка обертається із сталою швидкістю (w1=const),то кутове прискорення є, , і залежності (3.39) можна записати:

 Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1524; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.