Автоматизація проектних робіт

Однієї з актуальних проблем удосконалювання проектних робіт є їхня автоматизація з використанням ЕОМ. Задача автоматизації полягає в підвищенні якості й оперативності виконання проектних робіт, зниження їхньої трудомісткості і підвищення продуктивності праці.

За даними закордонних фахівців використання ЕОМ ефективне при розробки проектів, вартість яких перевищує 500 тис. доларів. Багато закордонних проектних організацій, впроваджуючи ЕОМ, йдуть по шляху створення систем автоматичного проектування робіт (САПР). Система САПР охоплює весь процес реалізації проекту.

По оцінках фахівців США, упровадження САПР дозволяє прискорити процес проектування в 2-2,5 рази, підвищити продуктивність праці в два рази і вимагає менше витрат, чим традиційна система проектування без ЕОМ. Фірми, що використовують САПР, можуть виконати той самий проект у середньому на 96% дешевше, ніж фірми, що її не застосовують.

Застосування САПР у колишньому Радянському Союзі й в Україні набагато відстало від закордонного як по показнику росту продуктивності праці проектувальників, так і по їхній кількості. За останні роки в Україні зроблений помітний крок у застосуванні САПР при проектуванні з використанням ЕОМ. Сьогодні проектними організаціями виробляється вибір основних конструктивно-технологічних, архітектурно-планувальних і економічних рішень, виробляється варіантне їхнє пророблення і т.д.

Однак, досягнутий рівень розвитку в Україні обчислювальної техніки не дозволяє здійснювати широке впровадження систем у практику проектування. Гальмом такого впровадження є і відсутність фінансових можливостей проектних організацій.

На Україні створена база нормативних документів, зокрема: «Норми тривалості будівництва об'єктів», «Норми проектування», «Норми витрати матеріалів» і т.д., що представлені стандартами СНИП, ДБН та інше.

Системи, що базуються на ЕОМ, одержують в Україні усе більш широке поширення. Їхнє впровадження в практику діяльності привело до необхідності корінного перегляду технології проектної справи і керування, а також організаційної структури керування відповідних проектних організацій.

 

 

Питання для самоперевірки:

1. У чому складається попередня підготовка до початку розробки проектної документації?

2. Які проектні організації здійснюють проектування в країнах далекого зарубіжжя і їхні основні функції.

3. У чому складається підготовка до укладання контракту на проектування, її основні моменти?

4. Склад плану проектних робіт, розроблювального менеджером проекту.

5. Стадії проектування проектної документації.

6. Які документи повинен надати замовник проектувальникові до початку проектних робіт.

7. Які питання вирішуються при виборі майданчика для будівництва?

8. Які питання включають вихідні дані для проектування?

9. Які дані вказуються в завданні на проектування?

10. Склад і порядок розробки документації при одностадійному проектуванні.

11. Склад і порядок розробки документації при двох стадійному проектуванні.

12. Склад ескізного проекту.

13. Склад ТЕО інвестицій.

14. Склад проекту.

15. Склад робочого проекту.

16. Склад робочої документації.

17. З якими організаціями узгоджується ескізний проект і ТЕО інвестицій?

18. З якими організаціями узгоджується проект і робочий проект?

19. З якими організаціями узгоджується проект, робочий проект і робоча документація?

20. Яка документація проходить експертизу?

21. Зміст проекту цивільного призначення.

22. Зміст проекту промислового призначення.

23. Обов'язки замовника (інвестора) при проектуванні.

24. Обов'язки проектувальників при розробці проектної документації.

25. Які вимоги враховуються при проектуванні по запобіганню забруднення атмосфери?

26. Які вимоги враховуються при проектуванні охорони водойм від забруднення стічними водами?

27. Які вимоги при проектуванні пред'являються по раціональному використанню землі, охороні рослин і тварин?

28. Автоматизація проектних робіт і її ефективність.

29. Сутність САПР, її розвиток за рубежем і на Україні.

 

 Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 137; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.028 сек.