Вимоги до якості виконання робіт та безпечному їх виконанню

Для засвідчення якості кам'яних конструкцій необхідно регулярно здійснювати приймання виконаних робіт. Приймання необхідно виконувати до оштукатурення поверхонь або виконання інших оздоблювальних робіт.

У випадках, коли якісь деталі при подальшому виконанні робіт будуть заховані, необхідно оформлювати акти на якість робіт. До таких відносять­ся: місця спирання ферм, прогонів, балок, плит перекриття поверхів на стіни, стовпи чи пілястри; закріплення в масиві кладки збірних залізобетон­них виробів типу карнизів, балконів та інших консольних конструкцій; закладні деталі та їхній антикорозійний захист; всі види армування; дефор­маційні шви тощо (див. Додаток 2).

При виконанні кладки необхідно контролювати якість каменів, що вжива­ються, та розчину.

Під час приймання закінчених робіт постійно перевіряються: правиль­ність перев'язки швів, їх товщина та заповнення; горизонтальність рядів та верти­каль­ність кутів; правильність виконання деформаційних швів; які­сть поверхонь фасадних неоштукатурених стін з цегли, а також обли­цьо­ва­них різними видами каменів і плит; геометричні розміри та положення у просторі конструкцій; правильність встановлення закладних деталей.

Продовження кладення після перерви необхідно починати з поливання водою поверхонь раніш викладеної кладки.

Відхилення в розмірах та положенні кам'яних конструкцій не повинні перевищувати значень, наведених в Таблиці 5.1. У випадках, коли відхи­лен­­ня перевищують наведені в таблиці, питання про продовження робіт та способи їх виправлення вирішуються разом з проектною організацією.

Для забезпечення безпечних умов та уникнення аварійних ситуацій необ­хід­но виконувати такі основні правила:

— не допускається послаблення кам'яних конструкцій отворами, борозна­ми, нішами та монтажними прорізами, що не передбачаються проектом;

­— кладку цегляних цоколів необхідно виконувати з цілого керамічного каменю;

— різниця у висоті кладки на суміжних ділянках та при кладці приєднань зовнішніх і внутрішніх стін не повинна перевищувати висоти поверху, а різниця між висотами суміжних дільниць фундаментів — 1.2 м;

­— зведення кам'яних конструкцій наступного поверху допускається ви­ко­­ну­­вати лише після вкладання носійних конструкцій перекриття повер­ху, що зведений, анкерування стін і замонолічування швів між плитами пере­крит­­тя;

— вільна висота кам'яних стін (без вкладання перекрить і покрить) по­вин­на не перевищувати значень, наведених в табл. 28 «СНиП 3.03.01-87» (вона залежить від товщини стіни, щільності кладки та швидкості віт­ру, коливається від 1.3 до 7.7 м);

­— висота кам'яних неармованих перегородок, не розкріплених перекрит­тями або тимчасовими пристроями, не повинна перевищувати 1.5 м — для перегородок завтовшки 9 см, і 1.8 м — для перегородок завтовшки 12 см.

Вертикальність граней та кутів кладки із цегли і каменів, горизонталь­ність її рядів необхідно перевіряти через кожні 0.5...0.6 м з усуненням виявлених відхилень в межах ярусу. Після завершення кладки кожного поверху необхідно виконувати інструментальну перевірку горизонтальності відміток верху кладки незалежно від проміжних перевірок.

Монтажні роботи


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 68; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.