Порядок розробки документації

Склад і порядок розроблювальної документації залежить від типу проекту, його призначення і стадійності проектування.

При одностадійному проектуванні склад і порядок розробки документації наданий на рис. 13.1.

 

 

 


Рис. 13.1. Склад і порядок розроблювальної документації при одностадійному проектуванні.

 

Для технічно нескладних об'єктів з використанні проектів масового і повторного застосування, де всі містобудівні обґрунтування попередньо погоджені, а також для об'єктів, що ввійшли в затверджену схему, може встановлюватися одна сполучена стадія – робочий проект (Рис. 13.2).

 

 

 


Рис. 13.2. Склад і порядок розробки документації для об'єктів з використанням проектів масового і повторного застосування.

 

Для технічно складних об'єктів промислового і цивільного призначення, а також інвестицій проектування ведеться в двох стадій. Склад і порядок розробки приведений на рис. 13.3.

Для окремих об'єктів, у випадках узгодження ескізного проекту і ТЭО інвестицій, розробляється робочий проект, а при їхньому твердженні – робоча документація мал. 13.4.

1. Ескізний проект містить принципові рішення містобудівних архітектурних, функціональних, екологічних вимог, підтверджує можливість його створення і визначає його вартість. Включає графічну частину і пояснювальну записку, у яких можуть виконуватися інженерно-технічні і конструктивні розробки, схеми інженерних комунікацій і обґрунтування ефективності інвестицій.

Ескізний проект розробляється за замовленням замовника або на конкурсній основі шляхом відкритого або закритого конкурсу.

2. ТЕО інвестицій розробляється для підтвердження ефективності інвестицій і доцільності будівництва промислових об'єктів, а також їхню технічну реалізацію.

 

 

 

 


Рис. 13.3. Склад і порядок розробки документації при двох стадійному проектуванні.

 

 


Рис. 13.4. Склад і порядок розробки документації при двох стадійному проектуванні з розробкою робочого проекту.

 

Вихідні дані видає замовник проектувальникові й укладає з ним договір на розробку ТЕО.

ТЕО інвестицій включає наступні розділи і дані;

- характеристику об'єкта й економічну доцільність його будівництва;

- обґрунтування проектної потужності, планованого асортименту і збуту продукції;

- обґрунтування чисельності, дані про сировинну базу, матеріальні і трудові ресурси, їхня наявність і можливості одержання з поза;

- обґрунтування вибору майданчика, схем генплану і транспорту;

- основні технологічні і будівельні рішення;

- основні положення по організації будівництва і можливі терміни будівництва;

- розрахункової вартості будівництва;

- заходів для захисту навколишнього середовища;

- техніко-економічні показники і т.д.

Погоджене і затверджене ТЕО є підставою для подальшої розробки проектної документації.

3. Проект розробляється на основі вихідних даних, завдання на проектування і погоджених: ескізного проекту для будинків цивільного призначення і ТЕО для будинків промислового призначення.

Розділи проекту розробляються без зайвої деталізації, але з обґрунтуванням прийнятих проектних рішень: визначаються основні обсяги СМР, потреби в устаткуванні, ресурсах, положення по організації будівництва, а також визначається вартість будівництва, відповідно до порядку визначення вартості будівництва, здійснюваного на території України.

Проектна документація, розроблена проектувальниками включається до складу загальної документації проекту, проходить експертизу і затвердження.

Генеральний проектувальник несе відповідальність за якість розробки проекту в цілому, а субпідрядний проектувальник за якість розділів, які він розробляє.

4. Робочий проект являє собою сполучену стадію проектування, яка призначена для узгодження і затвердження проектної документації і для стадії будівництва. Він складається з пояснювальної записки, яка включає техніко-економічні показники, робочих креслень, кошторисної документації і розділу організації будівництва.

5. Робоча документація розробляється для будівництва об'єкта після затвердження попередньої стадії проекту або робочого проекту. До складу робочої документації входить:

- робочі креслення, розроблювальні відповідно до вимог державних стандартів;

- паспорт опоряджувальних робіт;

- кошторисна документація, розроблена відповідно до діючих вимог;

- відомість обсягів будівельних і монтажних робіт;

- збірники специфікацій, устаткування виробів і матеріалів по ДСТУБ А. 2.4-10-95 (ДСТ 21.110-95);

- опитувальні аркуші і габаритні креслення на відповідні види устаткування та виробів і ін.

Обсяг і документація робочих креслень повинна відповідати вимогам стандартів «Системи проектної документації для будівництва» (СПДБ) і доведена до мінімуму.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 72; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.