II Раціональне розміщення продуктивних сил.

Раціональним називається таке розміщення й розподіл ресурсів і засобів виробництва на території (області), при якому вони, тобто ресурси й засоби виробництва, найбільше ефективно використаються в мирне й у воєнний час, і при цьому забезпечується зниження втрат і руйнувань від стихійних лих, виробничих аварій і катастроф, сучасних засобів поразки.

Раціональне розміщення продуктивних силдосягається виконанням спеціальних заходів відповідно до вимог директивних і нормативних документів по мобілізаційній підготовці й ЦО з обліком:

дотримання загальних принципів розвитку економіки;

впливу різних факторів, умов і особливостей, значення яких для різних галузей і видів виробництв при їхньому розміщенні неоднаково.

На раціональне розміщення продуктивних сил впливають фактори такі, як:

енергетичний, водний, сировинний, пов'язані з витратами на виробництво, доставку й розподіл цих ресурсів;

трудовий, пов'язаний з нерівномірністю розселення людей і демографічною ситуацією в різних регіонах;

земельний, пов'язаний з відчуженням родючих земель на несільськогосподарські потреби;

транспортний, пов'язаний з витратами засобів і часу на переміщення вантажів у процесі виробництва й доставки споживачам, а також собівартістю продукції.

З урахуванням цих факторів заходу щодо раціонального розміщення продуктивних сил відповідно до директивних і нормативних документів по АЛЕ поєднуються в наступні групи:

1. розміщення знову споруджуваних промислових об'єктів поза зонами можливих

руйнувань і на безпечному видаленні від джерел вторинних факторів поразки (НС);

2. розміщення самих об'єктів, що є потенційними джерелами вторинних факторів поразки (НС) таким чином, щоб збиток при виникненні цих факторів був мінімальним;

3. розміщення в містах, віднесених до груп по ЦО (категоровані) лише підприємств життєзабезпечення, зонування територій міст, установлення оптимальної щільності забудови й населення в мікрорайонах;

4. обмеження концентрації промисловості, матеріальних цінностей і, як наслідок цього, населення великих міст;

5. розвиток економічно перспективних малих і середніх міст, селищ міського типу й великим сільських населених пунктів, розміщення в них невеликих підприємств, філій і окремих спеціалізованих цехів великих об'єктів господарювання, що діють у більших містах;

6. висновок (перенос) з категорованих міст підприємств (виробництв), баз, складів і інших об'єктів, істотно необхідних для стійкого функціонування економіки, що переробляють або зберігають значну кількість аварійно хімічно небезпечних, сильнодіючих отрутних, вибухонебезпечних, легкозаймистих і інших потенційно небезпечних речовин, а також сортувальних залізничних станцій і вузлів;

7. обмеження розміщення в більших містах науково-дослідних установ, конструкторських бюро, виробничих об'єднань, що мають особливо важливе, оборонне й народногосподарське значення й створення філій таких установ і організацій у некатегорованих містах і населених пунктах;

8. комплексне використання підземного простору. Більшість із заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил ставляться до категорії ІТМ ЦО і їхній розгляд виходить за рамки розгляду даної теми.

При створенні нових, реконструкції (розширенні існуючих) об'єктів економіки необхідно враховувати вимоги до їхнього розміщення, а також до розміщення їхніх елементів. Виходячи із цих вимог можна виділити найбільш загальні (універсальні) типові заходи, а саме:

1. Розміщення об'єктів і вибір площадок для розміщення їхнього елементів з урахуванням рельєфу, ґрунтових і кліматичних умов, а також ін. особливостей місцевості;

2. Виключення (обмеження) розміщення елементів об'єкта на локально несприятливих ділянках місцевості;

3. Розосередження елементів великих об'єктів і їхнє розукрупнення, обмеження розширення великих виробництв;

4. Обмеження розміщення небезпечних об'єктів у зонах небезпечних природних явищ і розміщення їх на безпечному видаленні від інших об'єктів;

5. Будівництво базисних складів для зберігання шкідливих, вибухонебезпечних і легкозаймистих речовин за пре справами території об'єкта в заміській зоні.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 202; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.