І оцінка можливої обстановки на його території.


 

1. Рельєф, клімат, рослинність, гідрографія, загальні висновки.

2. Адміністративний розподіл, населення і населені пункти.

3. Економічна характеристика суб'єкта України.

4. Шляхи сполучення і транспорт:

- залізничний транспорт (у тому числі його можливості);

- автомобільний транспорт (у тому числі його можливості);

- трубопровідний транспорт (нафто-, газо-, продуктопроводи, їх характеристика, продуктивність);

- повітряний транспорт (коридори прольоту авіації, аеродроми, посадкові площадки і їхня характеристика, наявність приписаних літаків і вертольотів по видах, у тому числі стан санітарної авіації);

- водяний транспорт (основні водяні акваторії, порти і їхня характеристика, склад і можливості приписаних засобів водяного транспорту, окремо-рятувальних);

висновки по транспорту:

- найбільш уразливі ділянки шляхів сполучення; потенційні-небезпечні ділянки газо-, нафто-, продуктопроводів; вплив інженерних споруджень на транспортних комунікаціях на ведення РіІНР.

5. Перелік радіаційне -, хімічно - і пожеже небезпечних об'єктів (населених пунктів), об'єктів, що мають НХР, вибухово-, пожеже небезпечні і біологічні речовини; перелік залізничних вузлів, станцій, наливних причалів, де можливе скупчення транспортних засобів з цими речовинами, магістралей, по яких вони перевозяться, нафтопромислів, гідровузлів і інших об'єктів, що впливають на екологічну обстановку;

6. Побудова територіальної підсистеми МНС України (коротка характеристика, задачі, склад, служби (ланки), оперативно-диспетчерські служби, система оповіщення і керування);

7. (Для району-області) Об'єкти (райони), неблагополучні в епідеміологічному, епізоотичному і сейсмічному відношенні, найбільше часто піддані лісовій і торф'яній пожежам, іншим стихійним лихам їх характеристики.

8. Коротка оцінка можливої обстановки на території об'єкта (суб'єкта України) при виникненні великих виробничих аварій, катастроф і стихійних лих:

- при аваріях на усіх видах транспорту;

- при аваріях на об'єктах економіки, що мають НХР;

- при вибухах і пожежах;

- при катастрофічних затопленнях;

- при радіаційному і хімічному забрудненні (зараженні);

- при масових інфекційних захворюваннях людей і тварин;

9. Прогноз збитку об'єкта промислового (сільськогосподарського) виробництва і чисельності постраждалого населення при виникненні можливих надзвичайних ситуацій.

10. Можливі заходи МНС і їхній орієнтований обсяг по попередженню чи зниженню наслідків великих виробничих аварій, катастроф і стихійних лих, по захисту населення, сільськогосподарських тварин і рослин, матеріальних цінностей, а також при проведення РіІНР в разі виникнення НС.

11. Створення і поповнення резервів фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

12. Здійснення спостереження і контролю за обстановкою на потенційних-небезпечних об'єктах і на прилягаючих до них територіях, контролю станом навколишньої природного середовища;

13. Наявність транспортних засобів для евакуації населення з районів можливих НС державного і регіонального масштабів;

14. Розрахунки на перевезення еваконаселення автомобільним, залізничним, морським, річковим і повітряним транспортом (таблиця).

15. Загальні висновки.

Розділ IIДата добавления: 2021-12-14; просмотров: 336;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.