ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ (Т) ПІДХОДУ ХМАРИ ЗАРАЖЕНОГО ПОВІТРЯ

ДО ОБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНІСТІ (ОГД).

Приклад 1

Об'єкт розташований від ХНО на південь у 3 км. На ХНО внаслідок НС об 11.00 10 червня розлив 100 т хлору.

Метео: ясно, Vс.у = 3 м/с.

Місцевість відкрита, вітер північний.

Визначити час Т підходу хмари до ОГД.

Розв’язання :

1. По додатку 7 (стор. 19М.В.)визначимо ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП) → знаходимо, що при указаних метеорологічних умовахСВСПконвенція.

2. По таблиці 2 (стор. 17 М.В.)для конвенції і Vс.в = 3 м/с знаходимо W = 21 км/год

3. По формулі (3) [Тп.х.= R : W, годин]→знаходимо Т = 3 : 21 = 0,14 години

4. Висновок хмара зараженого повітря підійде до ОГД через 8,4 хвилини

Задача 3.1

ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ НХР (ОР) і ЧАСУ (Т) ЇЇ(ЙОГО)ВРАЖАЮЧОЇ ДІЇ.

 

Під стійкістю НХР, ОР розуміється здатність його зберігати вражаючу дію на незахищених людей.

Часвражаючої дії НХР, ОР осередку хімічного поразки визначається часом випару НХР з поверхні його викиду.

Приклад. 1

На ХНО в наслідок НС зруйнована обвалована (Нобвалування = 1 м.) ємність із сірководнем.

Швидкість вітру V = 4 м/с., температура повітря t0 = 200С.

Визначити час вражаючої дії сірководню, що розлився.

Розв’язання :

1. Потаблиці 21(стор. 26М.В.) знаходимо, що часвражаючої дії сірководню (при Vс.в.= 4 м/с і t0 = 200С дорівнює → Т = 9,2 год. (552 хвилини)

Задача 4.1

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ

У ЗАСОБАХ ЗАХИСТУ ШКІРИ.

Приклад l

Бульдозерист працює в зоні хімічного зараження в кабіні трактора в захисному костюмі Л-1 без екрануючого шару при температурі повітря 30°С.

Визначити час (Т) перебування в засобах захисту.

Розв’язання :

Тривалість перебування людей у засобах захисту шкіри при виконанні робіт в осередку поразки залежить, головним чином, от температури навколишнього середовища і визначаються потаблиці 22(стор. 27М.В.)

Для t0 = 300 Тривалість (Т) перебування людей у засобах захисту дорівнює 20 хв.

Задача 5.1

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ВТРАТ СЛУЖБОВЦІВ(НАСЕЛЕННЯ) і

ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ ЦО

В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОЇ ПОРАЗКИ.

Приклад 1

Зведена команда 108 чоловік проводе рятівні і інші невідкладні роботи (РіІНР) в осередку хімічного поразки на відкритій місцевості. Рівень захисту людей високий (100%)

Визначити можливі втрати людей зі складу зведеної команди і їхню структуру.

Розв’язання :

Можливі втрати от НХР у залежності от забезпеченості людей протигазами можна визначити потаблиці 6(стор. 18М.В.).

Для високого рівня захищеності втрати складуть:

В = 108 × 0,1 11 чол.; з них:

- із середньою-важкою вагою поразки – 40%

- з легкої – 25%

- зі смертельним результатом – 35%

У чисельному вираженні це відповідно складе: 5 чол., 3 чол., 4 чол.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 48; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.