Класифікаційна сукупність ризиків підприємства

Критерій Види ризиків Фактори формування
Підконтрольність підприємству , (за Г. Марковіцем') Системний ризик Ризик, що визначається зовнішніми, незалежними від підприємства факторами
Несистемний ризик Ризик, величина якого визначається факторами, що є специфічними для даного підприємства
Позиціонування у ринковому сере­довищі (детальна локалізація Операційний ризик Розміщення активів підприємства та їх структура
Кредитний (процентний) ризик Структура формування пасивів під­приємства
Ринковий ризик Зміна ринкової позиції підприємства
Діловий ризик Організація виробничого процесу (зміна обсягів виробництва або операційної маржі)
Форма ведення підприємством фінансово-господарської діяльності Діловий (операційний) ризик Коливання абсолютної величини чистого доходу та руху грошових коштів
Фінансовий • ризик Неспроможність підприємства обслуговувати власні зобов’язання перед третіми особами та ймовірність оголошення підприємства банкрутом
Валютний ризик Притаманний підприємствам, що ведуть фінансово-господарську діяльність у кількох країнах та у своїх розрахунках використовують принаймні дві валюти
Політичний ризик Притаманний підприємствам, що ведуть фінансово-господарську діяльність у кількох країнах, і формується внаслідок наявності відмінностей та зміни політичного клімату ведення підприємницької діяльності
Джерело формування портфельного ризику3 Систематичний ризик Частина ризику, що формується під дією виключно загапьноринкових факторів
Активний ризик Частина ризику, що не може бути пояснена за рахунок загальноринкових факторів

 

 

Слід наголосити, що ризик, пов’язаний із будь-якими управ­лінськими фінансовими рішеннями, зводиться, переважно, до кількісної оцінки впливу невизначеності на фінансування суб’єкта господарювання — покриття його потреби у капіталі. Такий підхід дає змогу говорити, що сукупність операційних, інвестиційних та фінансових ризиків з достатнім рівнем достовірності мож­на звести до системи фінансових ризиків як невизначеності щодо забезпечення адекватності активів підприємства його зобов’я­занням перед власниками та кредиторами. Це дає можливість у певний спосіб спростити процес формулювання та обґрунтування критеріїв прийняття управлінських фінансових рішень на рівні керівництва підприємства, оскільки такі критерії доцільно вира­жати у вартісному еквіваленті або, принаймні, у фінансових категоріях.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 73; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.