Трансформація як напрямок розвитку підприємства

Злиття та поглинання, поділу та інші зміни підприємств – часто повторювані явища в області бізнесу. Особливо характерні вони для різких змін ринку в кризових ситуаціях: періодах бурхливого розвитку і спаду, в технологічних проривах. Багато найбільші компанії, транснаціональні корпорації являють собою сьогодні конгломерати, утворилися в результаті багатьох злиттів і розділень. Рішення, що приймаються в цій області носять стратегічний характер.

Трансформація підприємства (підприємств) – організаційно-економічне перетворення, при якому змінюється склад юридичних осіб - підприємств, в ній беруть участь.

Основні види трансформації перераховані в Цивільному кодексі України: злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення. При цьому злиття та приєднання, а також поділ і виділення принципово однорідні між собою.

 

На основі практики бізнесу можна додати до цих видів трансформацій створення і ліквідацію підприємств, а також їх об'єднання з утворенням нового юридичної особи і протилежний йому процес роз'єднання. Отже, всього видів трансформацій вийде вісім.

 

Найважливішим питанням в області трансформації є причини проведення цих трансформацій (табл. 25.2).

Таблиця 25.2.

Причини трансформації підприємств

Групи Причини
Організаційні 1. Зміни оточуючого середовища 2. Зміни стратегії компанії 3. Зміни внутрішнього стану компанії
Економічні 1. Низька маса прибутку або збитки підприємства
Техніко-технологічні 1. Зміни технологічного типу підприємства
Соціальні 1. Наявність підприємця-власника бізнесу 2. Наявність команди менеджерів, що спрацювались 3. Психологічна готовність персоналу до змін

 

 

Всі різновиди трансформації підприємств можна поділити на три групи: інтеграційні та інтеграційно-дезінтеграційні та дезінтеграційні. Їх класифікація наведена в табл. 25.3.

Таблиця 25.3.

Види і варіанти трансформацій

Вид інтеграційної стратегії Вид трансформації Варіант трансформації
Інтеграційна Створення 1. Створення господарських товариств (крім відкритого АТ) 2. Створення унітарних державних і муніципальних підприємств 3. Створення відкритих АТ
З’єднання (злиття) 1. Злиття або приєднання підприємств 2. Покупка відділення, філіалу, філіальної або збутової мережі 3. Покупка пакету акцій
Об’єднання 1. Об’єднання незалежних підприємств 2. Об’єднання полу залежних підприємств 3. Об’єднання залежних підприємств
Інтеграційно-дезінтеграційна Ділення-поєднання 1. Купівля-продаж частини підприємства 2. Створення спільних підприємств 3. Франчайзинг
Перетворення 1. Акціонування 2. Націоналізація
Дезінтеграційна Поділ 1. Розподіл на незалежні підприємства 2. Розподіл на полузалежні підприємства 3. Розподіл залежних підприємств
Ліквідація 1. Добровільна ліквідація 2. Ліквідація по рішенню суду 3. Банкрутство

 

 

Світовий бізнес і український, зокрема, дають чимало прикладів як вдалих, так і невдалих трансформацій. При цьому статистика свідчить, що невдалі злиття (злиття – найпоширеніший вид трансформацій) складають значну частку від загального числа. Так, за даними Mergers & Acquisitions Journal, 61% злиттів не окуповує вкладених в них коштів. А дослідження 300 злиттів, що відбулися за останні десять років, проведене Price Waterhouse, показало, що 57% компаній, що об'єдналися відстають у своєму розвитку від інших суб'єктів даного ринку, і деякі знову розділяються.

 

Розглянемо найбільш поширені типи трансформації підприємств та організацій.

Злити кількох підприємств в одне. Така форма реорганізації як злити, позначає об'єднання підприємства або декількох підприємств, які терплять фінансову криза, з іншим, фінансово-стійким підприємством (кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства. Бухгалтерські баланси таких підприємств консолідуються. Під час такої реорганізації активи і пасиви підприємств, які реорганізіруются, у повному обсязі передаються новоствореному підприємству; злиті підприємства зупиняють підприємницьку діяльність і втрачають свій юридичний статус.

Об’єднання – спосіб корпоративної реструктуризації, який передбачає в собі з'єднання всіх прав і обов'язків однієї або кількох юридичних осіб до іншої юридичної особи - правонаступника. У результаті цього підприємства, які приєднуються, вилучаються з державного реєстру та втрачають свій юридичний статус.

 

Принципова різниця між злити і приєднанням в тому, що в першому випадку всі майнові права та обов'язки кількох юридичних осіб концентрується на балансі підприємства, яке створюється, а в другому - на балансі підприємства, яке вже функціонує на момент прийняття рішення про приєднання.

 

Ділення – спосіб реорганізації, який полягає в тому, що юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств (фірм), які оформляються у вигляді самостійних юридичних осіб. Майнові права та обов'язки в результаті поділу переходять до новостворених підприємств за розподільним актом у відповідних частинах.

Реорганізація поділом. Відповідно до законодавства підприємство може бути створене в результаті виділення з складу діючого підприємства одного або декількох структурних підрозділів і на базі структурної одиниці діючих об'єднань відповідно до рішення їхніх трудових колективів і за згодою власників або уповноваженого ними органу. Під час виділення підприємства до кожного з нових підприємств переходять за розподільним актом у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізовано підприємства. Реорганізоване підприємство продовжує свою фінансово-господарську діяльність. Воно не втрачає статус юридичної особи, а тільки вносить зміни в установчі документи у відповідності до чинного законодавства.

Перетворення – це спосіб реорганізації, який передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. Процентна частина кожного засновника (учасника) у статутному фонді підприємства, яке реорганізовується, має бути рівною його частини в статутному фонді товариства, створеного в результаті перетворення.

У разі перетворення закритого товариства на відкрите і навпаки номінальна вартість та кількість акцій акціонерного товариства, створеного в результаті перетворення, повинна дорівнювати номінальній вартості та кількості акцій акціонерного товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію, якщо в рішенні про перетворення не йдеться про збільшення статутного фонду підприємства.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 41; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.