Послуги з перейняття ризику неспеціалізованих фінансових посередників

 

До неспеціалізованих посередників відносяться всі інші види фінансових посередників. Їх послуги також поділяють на групи:

- послуги фінансових посередників, з хеджування інвестиційного ризику дрібного інвестора. За рахунок залучення індивідуальних заощаджень дрібних інвесторів оферент формує єдиний інвестиційний портфель з рівнем диверсифікації вкладень, недоступним для пересічного інвестора (інвестиційні фонди);

- додаткові послуги або самостійні дії суб’єктів ринку фінансових послуг: наприклад, укладання контрактів СВОП на валютному ринку; хеджування неплатежів на кредитному. ринку за допомогою механізму резервування; застосування форфейтингу, факторингу, гарантій, авалювання на грошовому ринку і ринку позик; використання андеррайтингу на фондовому ринку.

Існують дві групи методів хеджування: двосторонні методи хеджування та односторонні.

Двосторонні методи хеджування ризику здійснюються безпосередньо сторонами фінансової угоди. Обидві сторони контракту узгоджують в контракті умови взаємного захисту від ризику. Вони полягають у формуванні сукупності валютних і фінансових умов конкретної угоди. В договорі оговорюються валютні та цінові ризики. Умовами двосторонніх методів хеджування ризику є: визначення виду, засобу, валюти платежу і форми розрахунку за контрактом; погодження ціни за контрактом; визначення конкретних валютних та кредитних застережень.

Система односторонніх методів хеджування ризику передбачає, що одна із сторін без погодження з іншою та можливо без повідомлення іншої самостійно здійснює угоди з третіми особами, спрямовані на хеджування власних ризиків. Односторонні методи хеджування використовуються стороною угоди за послугами, які надаються оферентами на відповідних сегментах ринку фінансових послуг: використання послуг спеціалізованих страховиків; укладання строкових угод – придбання похідних цінних паперів за допомогою яких хеджується відкрита позиція по основній угоді. До специфічних послуг відносяться: надання фінансових гарантій; акцептне та авальне кредитування; факторинг; форфейтинг. На вибір послуги впливає її вартість для споживача, яка залежить від платежів на користь посередника та порядку розрахунків з ним.

Отже хеджування - це один із методів управління фінансовими, зокрема ціновими, ризиками, який дозволяє уникнути їх, або мінімізувати втрати від них, отримані на реальних ринках, шляхом укладання строкових контрактів (біржових та позабіржових).

 

Питання для самоконтролю

1) Суть та види фінансового ризику.

2) Внутрішні методи уникнення та мінімізації фінансових ризиків.

1) Види фінансових послуг, що забезпечують перейняття ризиків.

2) Суть та види банківських гарантій.

3) Особливості діяльності фінансових установ щодо надання порук.

4) Види ризиків, що супроводжують життя громадян

5) Суть та види страхових послуг

6) Види страхування. що обмежують фінансові ризики суб'єктів господарювання;

7) Класифікація неспеціалізованих посередників;

8) Сутність операції хеджування фінансових ризиків.

Завдання до самостійної роботи

1. Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

1) Фінансовий ризик: його суть, види та прояви.

2) Зовнішні та внутрішні механізми мінімізації фінансових ризиків

3) Методи хеджування фінансових ризиків та можливості їх застосування в Україні.

4) Страхування фінансових ризиків.

5) Сучасна практика та проблеми надання гарантійних послуг банківськими установами;

6) Діяльність банків щодо надання послуг з гарантій і порук;

7) Практика надання послуг із страхування життя та пенсій в країнах з розвину тою ринковою економікою;

8) Фінансові ризики суб’єктів господарювання.

 

 

Тестові завдання

2.1. Кредитний ризик являє собою:

а) ризик недоотримання доходу;

б) ризик зщміни процентних ставок;

в) ризик несплати позичальником боргу;

г) всі відповіді є вірними.

2.2. Гарантійним видом страхування вважається:

а) авіаційне страхування;

б) страхування відповідальності власників транспортних засобів;

в) делькредерне страхування;

г) медичне страхування.

2.3. Різновидом кредитного страхування є:

а) страхування капіталу;

б) страхування життя;

в) заставне страхування;

г) медичне страхування.

2.4. Страхування депозитів є видом:

а) особистого страхування;

б) майнового страхування;

в) страхування відповідальності;

г) страхування підприємницьких ризиків.

2.5. Безумовна гарантія являє собою:

а) гарантію, яка може бути відкликана банком - гарантом, і умови якої можуть бути змінені у будь-який час;

б) гарантію, яку надає банк-контр-гарант на користь банку – гаранта;

в) гарантію, яка не може бути анульована, і умови якої не можуть бути змінені;

г) гарантію, за якою банк - гарант сплачує кошти бенефіціару за першою його вимогою.

 

2.6. Принцип нормування страхового забезпечення є характерним для:

а) добровільного страхування;

б) обов’язкового страхування;

в) страхування життя;

г) страхування пенсій.

 

2.7. Хеджування ризиків це:

а) метод управління фінансовими ризиками;

б) можливість уникнення ризиків;

в) страхування ризиків;

г) форма укладених контрактів.


Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 55; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.