Гарантійні послуги фінансових установ

Переймання фінансових ризиків суб'єктів господарювання можуть здійснювати банківські установи шляхом надання банківських гарантій. Необхідність надання гарантій виникає в умовах, коли суб'єктам господарських відносин важко оцінити платоспроможність своїх контрагентів або їх можливість виконати прийняті зобов'язання за угодами.

Банківська гарантія - це зобов'язання банку - гаранта забезпечити виконання фінансових зобов'язань свого клієнта перед іншими кредиторами в тому випадку, якщо сам боржник їх вчасно не виконає.

У гарантійній операції беруть участь три сторони: гарант, принципал та бенефіціар. У ролі гаранта виступає банківська установа, яка налає гарантію на користь бенефіціара. Бенефіціаром є особа, на користь якої повинен бути здійснений платіж. Принципал - зобов'язана за господарською операцією особа (клієнт банку), яка уповноважує свій банк виставити гарантію і надає йому інструкції щодо її умов.

У процесі надання гарантійних послуг банківські установи можуть здійснювати видачу прямих і непрямих гарантій. При видачі прямих гарантій учасниками гарантійної операції є три особи: бенефіціар, принципал і банк принципала, який виступає в ролі гаранта і надає гарантію на користь бенефіціара .

Поряд з прямими гарантіями, які надаються безпосередньо бенефіціару. банківські установи можуть здійснювати видачу непрямих гарантій, що авізуються через банк бенефіціара. У випадку надання непрямої гарантії у відносинах з приводу реалізації гарантійних операцій приймають участь чотири сторони: бенефіціар, принципал, банк бенефіціара, який виступає в ролі гаранта, та банк принципала що виконує роль контр-гаранта. Як правило, такі гарантії надаються для гарантування за зовнішньоторговельними контрактами. Якщо між банком-гарантом і банком-контр-гарантом не укладені кореспондентські відносини, у проведенні гарантійної операції приймає участь ще одна банківська установа яка виступає в ролі посередника між банківськими установами.

Банк-гарант може надавати такі види гарантій: платіжні гарантії, гарантії повернення авансового платежу, тендерні гарантії (гарантії забезпечення пропозиції), гарантії виконання, гарантії повернення позики. Поряд з видачею гарантій банківські установи можуть здійснювати видачу контр-гарантій. Контр-гарантія являє собою зобов'язання, яке надає інша банківська установа на користь банку-гаранта. Згідно з українським законодавством банківські гарантії можуть надаватись на користь резидентів і нерезидентів.

Залежно від можливості відкликання зобов'язань за гарантіями вони можуть поділятися на відкличні та безвідкличні. Якщо в гарантії немає прямого застереження про її відкличність, вона вважається безвідкличною.

Видача банківських гарантій здійснюється на підставі заяви клієнта фінансової установи. При прийнятті рішення про видачу гарантії ретельно аналізується фінансовий стан заявника та умови реалізації майбутньої господарської операції. У випадку позитивного рішення щодо видачі гарантії між банком та клієнтом укладається договір, в якому зазначаються умови видачі та реалізації гарантії, строк її дії, обумовлюється вартість гарантійних послуг тощо.

Поряд з банківськими гарантіями перейняття ризиків суб’єктів економічних відносин може забезпечуватися за рахунок надання порук. Оферентами фінансових послуг з надання порук (поручителями) можуть вистурати банківські і небанківські фінансові установи.

 


Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 62; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.