Судово-медичне встановлення статевої зрілості у осіб жіночого та чоловічого роду.

Кримінальний кодекс України (ст. 155) передбачає відпо­відальність за статеві зносини з особами жіночої і чоловічої статі, які не досягли статевої зрілості. Осіб чоловічої і жіночої статі до 14 років вважають статево незрілими. Тому згідно з існуючими правилами статеву зрілість виз­начають у осіб жіночої статі в період 14-17 років, а чолові­чої —14-18 років, що зумовлене офіційно встановленим на Україні шлюбним віком чоловіків і жінок.

Статева зрілість — це фізіологічний стан розвитку організму, який характеризується здатністю до повного виконання статевих функцій без шкоди для здоров 'я. Під станом статевої зрілості жіночого організму слід розу­міти закінчення його формування, коли статевий акт, запліднення, вагітність, пологи і годування дитини є нор­мальною функцією і не призводять до розладу здоров 'я.

При встановленні статевої зрілості обов'язково врахо­вується сукупність ознак розвитку організму обстежуваної особи: 1) загальний фізичний розвиток; 2) розвиток зовнішніх і внутрішніх статевих органів; 3) здатність до статевих зносин; 4) здатність до запліднення; 5) здатність до виношування плода; 6) здатність до пологів; 7) здатність до вигодовування дитини.

Щоб оцінити загальний фізичний розвиток організму, проводять антропометрію обстежуваної, визначають кількість зубів і наявність зубів мудрості.

Про досягнення статевої зрілості свідчать такі антропо­метричні дані: 1) маса тіла не менш як 48-50 кг; 2) зріст стоячи не менш як — 150 см і сидячи не менш як 80 см; 3) довжина тулуба (від VII шийного хребця до куп­рика) 55-58 см; 4) окружність грудної клітки у спокійному стані 78-80 см, на видиху 73-76 см; 5) окружність плеча на рівні середньої третини 3 0-31 см; 6) окружність правої гомілки у середній третині 40-41 см. Кількість зубів має становити не менш як 28. Антропо­метричні дані є відносними показниками статевої зрілості. Іноді нормальна здорова жінка народжує дитину, маючи деякі антропометричні показники менші від наведених.

Дослідження внутрішніх статевих органів повинно проводитись лікарем-гінекологом за направленням екс­перта. Оцінюючи результати цього дослідження, потрібно враховувати форму шийки матки (в нормі циліндрична) і співвідношення її довжини з тілом матки (в нормі тіло матки становить 2/3, а шийка матки —1/3 всієї її довжини).

Конічна форма шийки матки свідчить про її недорозвинен­ня (інфантильність).

Здатність до статевих зносин також визначається на основі стану розвитку зовнішніх і внутрішніх статевих органів. У деяких випадках вона настає ще до 14 років.

Здатність до запліднення встановлюється на підставі наявності менструацій, які відображають функціональний стан яєчників. При цьому для об'єктивізації рівня гормо­нальної стимуляції яєчників визначають також глікогено-вий індекс вагінальних клітин. Якщо у мазку кількість клітин, що містять глікоген, становить 50% і більше від загальної їх кількості, то це свідчить про рівень гормональ­ної активності статевозрілої жінки. Виношування плода до кінця нормального терміну вагітності можливе, насампе­ред, при нормальному розвиткові матки. Якщо матка недо­розвинена, настає мимовільне передчасне переривання вагітності — викидень.

Здатність до пологів крім загальнофізичного розвитку організму, залежить, насамперед, від мінімальних нор­мальних показників розвитку таза: між остями клубової кістки — 23 см, між гребінцями — 26 см, між вертлюгами — 29 см, зовнішня кон'югата— 18 см.

Здатність до вигодовування дитини встановлюється за станом розвитку грудних залоз. У випадках раннього статевого дозрівання обстежува­ної потрібний її огляд лікарем-ендокринологом із метою виключення хвороб ендокринних залоз.

Встановлення статевої зрілості в осіб чоловічої статі проводиться рідко. Статеве дозрівання хлопчиків почи­нається у 10-11 років і закінчується до 17-18 років. У цей період поряд з інтенсивним фізичним розвитком послідовно відбувається посилений ріст яєчок і статевого члена, їх пігментація, ріст гортані, поява волосся на лобку, нічних полюцій, грубішим стає голос.

Судово-медична експертиза статевої зрілості у чолові­ків проводиться спільно з лікарем-урологом. Про досяг­нення статевої зрілості свідчать виражені вторинні статеві ознаки і достатній розвиток зовнішніх і внутрішніх стате­вих органів: добре виражений ріст волосся на обличчі (губах, підборідді), оволосіння в пахвових ямках, яке зай­має всю їх поверхню, оволосіння в лобковій ділянці поши­рюється на мошонку і внутрішню поверхню верхньої тре­тини стегон, добре помітний при ковтальних рухах щито­видний хрящ, низький тембр голосу, правильний розвиток статевого члена, пігментація, зморшкуватість шкіри мо­шонки. При дослідженні мають виявлятися нормальні за розміром, еластичні яєчки з чітко відокремленими придат­ками, чітко обмежена еластична передміхурова залоза, яка має серединну борозенку і частки.

У випадках, коли постає питання про здатність обсте­жуваного до запліднення, проводиться дослідження спер­ми. Висновки про досягнення статевої зрілості роблять на підставі сукупності наведених ознак.

 


Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 1534; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.