Поняття асфіксії, її класифікація. Поняття механічної асфіксії, її класифікація.

Асфіксія — це такий стан організму, при якому внаслі­док киснеаого голодування порушується процес газообмі­ну і а тканинах накопичується вуглекислота, що може примести до смерті.

Смерть від асфіксії може настати як при різних хворо­бах (запалення легень, дифтерія, епілепсія), так і при трав­мах (пошкодження дихальних шляхів, легень), отруєннях (кров'яними, нервово-функціональними отрутами) а у но­вонароджених — під час пологів. У зв'язку з цим асфіксія поділяється на насильну і ненасильну.

Для судової медицини найважливіше значення має один із видів насильної асфіксії — механічна асфіксія, при якій гостре кисневе голодування і швидке накопичення в організмі вуглекислоти настає внаслідок зовнішньої механічної перешкоди для надходження повітря в ди­хальні шляхи.

Залежно від характеру і місця дії механічної перешкоди виділяють кілька й видів. Єдиної класифікації видів меха­нічної асфіксії поки що не розроблено. Одні автори виділя­ють три, інші шість. На нашу думку, доцільно розрізняти сім самостійних видів механічної асфіксії, які відрізняють­ся один від одного наявністю характерних для кожного з них ознак. До цих видів належать: 1) повішення; 2) задушення петлею; 3) задушення руками; 4) закриття отворів рота і носа; 5) стискання грудної клітки і живота; 6) закриття сторонніми предметами дихальних шляхів; 7) утопления.

Як свідчать дослідження, внаслідок кисневого голоду­вання тканин у крові накопичується велика кількість про­міжних продуктів обміну речовин, прогресує метаболіч­ний ацидоз. Продукти неповного окислення, які циркулю­ють у крові, діючи на біохімічні процеси в клітинах, спри чиняють порушення їх функції і розвиток тканинної гіпок­сії. Клітини втрачають здатність вбирати кисень і в них настають незворотні хімічні, фізико-хімічні та інші зміни, які можуть бути наслідком порушення мембранних струк­тур клітин і внутрішньоклітинних органел. Найбільш чут­ливими і вразливими елементами клітин є фосфоліпідні компоненти мембран.

Зменшення вмісту кисню в клітинах призводить до зменшення і зникнення АТФ, порушення функцій окисно-відновних ферментів, збільшення кількості кислих про­дуктів метаболізму, частково молочної кислоти, зниження показника рН. Порушення усіх видів обміну і розвитку протеолітич­них процесів при асфіксії найшвидше виникає у клітинах головного мозку. У разі локалізації цих незворотних процесів у дихально­му і судинно-руховому центрах настає смерть.

 


Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 4169; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.