Спеціальні методи дослідження, які застосовуються в судово-медичній травматології.

В судовій травматології застосовуються наступні методи дослідження.

Вогнепальні пошкодження натілі і одязі трупа насампе­ред ретельно обстежують візуально, а також за допомогою безпосередньої мікроскопії з використанням стереоскопіч­ного та операційного мікроскопів. При цьому звертають увагу на локалізацію пошкоджень з обов'язковим вимірю­ванням відстані від підошви, форму, розміри, наявність дефекту тканини, характер країв, наявність або відсутність слідів додаткових чинників пострілу. Проте ці досліджен­ня не дозволяють розв'язати всі питання, які постають перед експертизою, тому в більшості випадків використо­вують додаткові дослідження: гістологічне, медико-кримі-налістичне, рентгенологічне, фотографічне, контактно-ди­фузійне, спектрографічне та ін.

Гістологічне дослідження дозволяє встановити на­явність обідка обтирання, або забруднення, кільця виси­хання, сліди кіптяви, порошинок, наявність сторонніх ча­стинок у рановому каналі, тобто цей метод розширює можливості судово-медичної діагностики при встановленні дистанції і напрямку пострілу, характеру вхідного і вихід­ного кульових отворів.

Медико-криміналістичне дослідження використо­вується для виявлення кіптяви, порошинок, частинок ме­талу. Широке впровадження дістала проба з дифеніламі­ном і сірчаною кислотою, яку можна застосовувати за будь-яких умов для виявлення зерен пороку.

За допомогою рентгенологічного дослідження вста­новлюють локалізацію і форму сторонніх мас, уламків, пошкоджених кісток, дробинок, куль, частинок металу. Це важливо для вирішення питань про локалізацію вхідного і вихідного вогнепальних отворів, дистанцію і напрямок пострілу.

Емісійна спектрографія дозволяє визначити хімічну природу металів, які входять до складу обідка обтирання або локалізуються біля вхідного отвору. В процесі дослід­ження об'єкт спалюють і його спектр фотографують. Одер­жані спектрограми піддають аналізу. Метали якісно і кількісно виявляються в мізерних кількостях. Цей метод не набув значного поширення, оскільки не всі лабораторії мають відповідну апаратуру. Крім того, об'єкт досліджен­ня повністю руйнується, що може негативно позначитись на подальшому дослідженні.

Фотографування в інфрачервоному випроміню­ванні (за допомогою ЕОП—електронно-оптичного пере­творювача) дозволяє виявити на темних тканинах кіптяву, мастило які непомітні візуально і при звичайному фотогра­фуванні.

Контактно-дифузійний метод (метод кольорових від­битків) широко використовується в експертній практиці. Він дозволяє виявити частинки металу навколо вхідного кульового отвору на шкірі й одязі. Метод простий для виконання, не потребує дорогої апаратури, в зв'язку з чим може використовуватись в умовах будь-якої медико-кримі-налістичної лабораторії.

 


Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 1805; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.