Кавернотомія і кавернопластика

Кавернотомія – це розкриття і наступне відкрите лікування каверни. Кавернопластика – це ліквідація внутрішньолегеневої порожнини за рахунок її заповнення м’язовим, шкірно-м’язовим чи клітчаточним лоскутом на ніжці.

Показаннядо кавернотомії: великі й гігантські каверни без значного вогнищевого обсіменіння, коли через тяжкий загальний стан хворого не рекомендується резекція легень. До цієї кате­горії хворих належать особи похилого віку, у легенях яких, крім каверни, виявляються емфізематозні зміни, а також низькі показники функціональних проб дихання.

Кавернотомія протипоказана ослабленим або виснаженим хворим з низькими функціональними показниками дихання, а також у випадках великого бронхогенного поши­рення процесу і глибокого залягання каверни у легеневій тканині.

Показання до кавернопластики: залишкова порожнина каверни і бронхіальна нориця після кавернотомії; субплеврально розташована одинока санована каверна у хворого, якому функціональні резерви зовнішнього дихання пе­решкоджають провести резекцію легені.

Торакопластика

Торакопластика – декостація і часткова резекція декільких чи більшості ребер для спадіння грудної клітини.

Показанням для торакопластики є: хронічний фіброзно-кавернозний процес в одній легені, якщо не показано резекцію; недостатнє заповнення післярезекційної плевральної порожнини легеневою тканиною, що залишилася після часткової резек­ції легені; залишкова порожнина каверни після дренування її або пі­сля кавернотомії; післярезекційна емпієма плеври. При обмежених двобічних хронічних фіброзно-каверноз­них процесах обмежену торакопластику можна провести послі­довно з обох боків.

Протипоказанням є наявність каверни зі щільними фіброзними стінками або розміщеної у нижній частці, туберкульоз бронхів, загальний тяжкий стан хворого, зумовлений ураженням інших органів і систем організму.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1748; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.