Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів


Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузліввиникає в результаті первинного зараження туберкульозом дітей, підлітків і дорослих молодого віку. Рідше він виникає в результаті ендогенної реактивації туберкульозних змін, що вже мали місце у внутрішньогрудних лімфатичних вузлах.

Розрізняють інфільтративний, пухлиноподібний і, так звані, "малі" варіанти туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Інфільтративний варіант характеризується не лише збільшенням вузлів, а також і розвитком інфільтративних змін в прилеглій легеневій тканині. В клінічній картині переважають прояви інтоксикації.

Пухлиноподібний (туморозний) туберкульоз внутрішньо-грудних лімфатичних вузлів — це варіант первинного туберкульозу, при якому переважає казеозне ураження лімфатичних вузлів і яке виявляється збільшенням розміру окремих лімфатичних вузлів або їх груп, вираженими клінічними проявами і схильністю до ускладненого перебігу (ураження бронхів, бронхолегеневі ураження, вогнища бронхогенної, лімфогенної і гематогенної дисемінації, плеврит). Контури лімфатичних вузлів на рентгенограмі й томограмах чіткі.

"Малі" варіанти туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів характеризуються їх незначним збільшенням. Рентгенодіагностика "малих" варіантів цього захворювання, що знаходяться у фазі інфільтрації, можлива лише за непрямими ознаками (зниження структури тіні кореня, подвійний контур серединної тіні та збагачення легеневого малюнка в межах прикореневої зони на обмеженій ділянці). Клінічні прояви — помірна інтоксикація.

У разі пізнього виявлення і неефективного лікування можливий перехід у первинний туберкульоз з хронічним перебігом, що характеризується тривалим хвилеподібним плином і поліморфізмом морфологічних змін у лімфатичних вузлах (кальциновані, фіброзні, свіжі запальні). В таких випадках періодично виникають різноманітні клінічні прояви гіперсенсибілізації, що відомі як "маски" хронічного первинного туберкульозу (вузлувата еритема, фліктена, поліартрит тощо).

При всіх варіантах туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, особливо при його хронічному перебігу, можливе виникнення ускладнень: запальна реакція плеври, специфічне ураження бронхів з розвитком сегментарних або дольових ателектазів, дисемінація в легені й інші органи (бронхолегеневі форми процесу).

За клінічними і рентгенологічними ознаками диференційну діагностику туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлівнеобхідно проводити з:

- аномаліями і вадами розвитку: вадою розташування непарної вени, уродженими вадами серця, що супроводжуються розширенням легеневої артерії, аневризмою аорти;

- неспецифічними запальними процесами: паравертебральними пневмоніями; гострими дітячими інфекціями (корь, коклюш), захворюваннями вірусної етіології (аденовіруси, грип);

- гранулематозами: саркоидозом;

- злоякісними і доброякісними новоутворюваннями: прикорневий центральний рак, дермоїдні кисти і тератоми, гіперплазією вілочкової залози, загрудинним зобом, неврогенними пухлинами, лімфогранулематозом, лімфолейкозом, лімфосаркомою.

Контрольні питання:

1. Визначення поняття “туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів” як клінічної форми

туберкульозу, його частота серед інших форм туберкульозу у дітей та підлітків.

2. Патогенез туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

3. Клінічні прояви туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, залежно від варіанту:

а) інфільтративний; б) пухлиноподібний /туморозний/; в) “малий”.

4. Рентгенологічна діагностика туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

5. Клініко-рентгенологічний перебіг неускладненого туберкульозу внутрішньогрудних

лімфатичних вузлів.

6. Ускладнений перебіг туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, клініко-

рентгенологічні прояви.

7. Диференційна діагностика туберкульозу внутрішньогрудних лімфовузлів.

8. Методика хіміотерапії дітей і підлітків, хворих на туберкульоз внутрішньогрудних

лімфатичних вузлів.

9. Наслідки туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

10. Організація диспансерного нагляду дітей і підлітків з туберкульозом внутрішньогрудних

лімфатичних вузлів.

Література:

1. Грицова Н.А., Усанова В.А. Диагностическое значение и эффективность пробы Манту с 2 ТЕ

ППД-Л для раннего выявления туберкулёза у детей // Украинский пульмонологический журнал.

– 2000. - № 1. – С. 33-36.

2. Організація протитуберкульозних заходів серед дітей в умовах епідемії туберкульозу:

Методичні рекомендації. – К.,2002.

3. Патоморфоз первинних форм туберкульозу у дітей в сучасних умовах / Костроміна В.П. та ін.//

Украинский пульмонологический журнал.– 2002.- № 2.– С.36-39.

4. Туберкулёз у детей / Костромина В.и др.// Доктор.– 2002. - № 4. – С. 41-43.

5. Патогенез и диагностика туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов у детей / Довгалюк

И.Ф. и др. // Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. – 2004. - № 1. – С.33-36.

Тестові завданняДата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1698; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.