Циротичний туберкульоз легень

Циротичний туберкульоз легеньхарактеризується значним розростанням рубцевої тканини, серед якої зберігаються активні туберкульозні вогнища, що обумовлюють періодичні загострення та можливе мізерне бактеріовиділення. Циротичний тубер­кульоз легень характеризується розвитком сполучної тканини в легенях і плеврі в результаті інволюції фіброзно-кавернозного, хронічного дисемінованого, масивного інфільтративного туберкульозу легень, уражень плеври, туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, що ускладнився бронхолегеневими ураженнями. До циротичного туберкульозу відносять процеси, при яких зберігаються туберкульозні зміни в легенях з клінічними проявами активності процесу, схильність до періодичних загострень, часом спостерігається мізерне бактеріовиділення. Циротичний туберкульоз буває сегментарний і лобарний, обмежений і поширений, однобічний і двобічний, він характеризується розвитком бронхоектазів, емфіземи легенів, спостерігаються симптоми легеневої і легенево-серцевої недостатності.

У хворих на циротичний туберкульоз відзначаються переважно легеневі скарги – задишка, кашель з харкотинням, біль у грудній клітині, інтоксикаційні скарги переважно помірні. Відзначається зморщення легені, тому на боці циротичного процесу відзначається відставання грудної клітини при диханні, зменшення гемітораксу в обсязі, горизонтальне стояння ребер і зменшення міжребенних проміжків, зміщення органів межистіння в більш уражений бік, деформація бронхів і бронхоектази. Пальпаторно визначається посилення голосового дріжання над циротично зміненоюділянкою легені, перкуторно – тупість, аускультативно – значно послаблене дихання, сухі звучні “скрипучі” хрипи.

Рентгенологічним признаком циротичного туберкульозу легень є інтенсивне затемнення за рахунок пневмосклерозу на тлі якого спостерігається тяжистість від коренів до периферичніх відділів легені внаслідок значного розрастання сполученотканинних структур, зменшення гемітораксу в обсязі, зміщення органів межистіння в більш уражений бік, деформація коренів легені і бронхів.

Частим ускладеннням циротичного туберкульозу легень є дихальна і серцева недостатність.

Циротичні зміни, при яких встановляються наявність фіброзної каверни з бронхогенним відсівом і повторним тривалим бактеріовиділенням, слід відносити до фіброзно-кавернозного туберкульозу.

Від циротичного туберкульозу належить відрізняти цирози легень, що є посттуберкульозними змінами без ознак активності. Цироз легень відносять до залишкових змін після клінічного видужання.

За клінічними і рентгенологічними ознаками диференційну діагностику циротичного туберкульозу легень необхідно проводити з:

- метапневмонічного пневмосклерозу, пневмоцирозу;

- сілікозу і сілікотуберкульозу, іншіх пневмоконіозів;

- саркоїдозу органів дихання ІІІ стадії;

- фіброзуючих альвеолітів різного генезу;

- ателектазів різного походження ( при аденомі бронха, іншорідному тілі бронха, тощо);

- агенезії, аплазії, гіпоплазії легені;

- прогресуючого інтерстіциального фіброзу (хвороба Хаммена-Річа);

- осумкованих плевритів;

- фібротороксу після пульмонектомії.

Контрольні питання:

1. Визначення поняття “циротичний туберкульоз легень”, загальна характеристика клінічної

форми.

2. Особливості патогенезу циротичного туберкульозу легень.

3. Патоморфологічні зміни при циротичному туберкульозі легень, характер реакції тканин.

4. Клінічні прояви циротичного туберкульозу легень.

5. Лабораторна і рентгенологічна діагностика циротичного туберкульозу легень.

6. Особливості бактеріовиділення і його виявлення у хворих на циротичний туберкульоз

легень.

7. Диференційна діагностика циротичного туберкульозу легень з фіброзно-кавернозним

туберкульозом легень.

8. Диференційна діагностика циротичного туберкульозу легень з деструктивними процесами

нетуберкульозного походження.

9. Відмінності циротичного туберкульозу легень від цирозу легень.

10. Особливості лікування хворих на циротичний туберкульоз легень.

11. Диспансерний облік хворих на циротичний туберкульоз легень.

12. Поняття “санованої” каверни, умови зняття хворих на циротичний туберкульоз легень з

обліку бактеріовиділювачів.

13. Медико-соціальний прогноз, вихід на інвалідність, трудова реабілітація хворих на

циротичний туберкульоз легень.

 

Література:

1. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на хронічний туберкульоз легень /

Петренко В.М. та ін. // Український пульмонологічний журнал. – 2005. - № 4. – С.9-13.

 

Тестові завдання


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2012; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.