Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень

Фіброзно-кавернозний туберкульоз легеньхарактеризується наявністю фіброзної каверни, розвитком фіброзних змін в легеневій тканині, вогнищ бронхогенного відсіву різної давнини у тій же та/або протилежній легені, постійним або періодичним бактеріовиділенням, хронічним хвилеподібним, як правило, прогресуючим перебігом. Часто уражені бронхи, що дренують каверну, виникають й інші морфологічні зміни в легенях: пневмосклероз, емфізема, бронхоектази. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень розвивається в результаті прогресування інфільтративного і дисемінованого туберкульоз легень, казеозної пневмонії, туберкульом, первинного туберкульозного комплексу. Поширеність змін в легенях може бути різною, процес буває однобічний і двобічний з наявністю однієї або багатьох каверн.

Каверна при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень представлена порожниною, стінка якої состоїть з 3 шарів. Внутрішній шар – піогенний, вміщує маси творожистого некрозу, гній, слиз, значну кількість мікобактерій туберкульозу. Середній шар складається зі специфічної грауляційної тканини. При несприятливому перебігу туберкульозного процесу грануляції перетворюються у піогенний шар. Грануляції можуть перетворюватись і у фіброзну тканину. Зовнішній шар – фіброзний, що поступово переходить у здорову легеневу тканину. В період загострення туберкульозного процесу навкруги каверни з’являється зона перифокального запалення. Порожнина каверни має в більшості випадків шаровидну чи еліпсоїдну форму, на рентгенограмі вона представлена кільцеподібною тінню. Товщина стінки каверни обумовлена фіброзною капсулою і перифокальним запаленням. Каверна поєднується з бронхом, через який відходить харкотиння. При порушенні дренажної функції бронхів в каверні накопичується рідина., що на рентгенограмі проявляється горізонтальним рівнем.

Клінічні прояви фіброзно-кавернозного туберкульозу різноманітні. У хворих спостерігаються інтоксикаційні і легеневі скарги, інтенсивнісь яких залежить від перебігу процесу. Вони зумовлені не тільки туберкульозом, а також і змінами в легеневій тканині навколо каверни, ускладненнями, що розвинулися. Пальпаторно визначається посилення голосового дріжання, при перкусії над каверною в більшості випадків визначається скорочення чи притуплення легеневого звуку, над великими кавернами спостерігається тімпаніт. Аускультативно над каверною може вислуховуватись бронхіальне дихання, на обмеженій ділянці – вологі хрипи, над великими порожнинами може вистуховуватись амфорічне дихання.

Розрізняють 3 клінічних варіанти перебігу фіброзно-кавернозного туберкульозу легень: обмежений і відносно стабільний, коли завдяки хіміотерапії наступає певна стабілізація процесу і загострення може бути відсутнім протягом декількох років; прогресуючий фіброзно-кавернозний туберкульоз, що характеризується зміною загострень і ремісій, періоди між якими можуть бути короткими або довгими, в період загострення виникають нові ділянки запалення з появою додаткових каверн, іноді спостерігається повне руйнування легені; у деяких хворих, що неефективно лікуються, прогресуючий перебіг процесу завершується розвитком казеозної пневмонії; фіброзно-кавернозний туберкульоз з наявністю різних ускладнень — найчастіше цей варіант також характеризується прогресуючим перебігом. У цих хворих часто розвивається легенево-серцева недостатність, амілоїдоз, мають місце повторні кровохаркання і легеневі кровотечі, загострюється неспецифічна інфекція (бактеріальна і грибкова).

За клінічними і рентгенологічними ознаками диференційну діагностику фіброзно-кавернозного туберкульозу легень необхідно проводити з:

- неспецифічними і специфічними запальними процесами – абсцесом легені, нагноївшимися кістами легенів, сифілітичною гумою;

- злоякісними процесами – порожнинною формою периферичного раку легенів, лімфогранулематозом;

- грибковими захворюваннями – аспергільомою, кандидомікозом;

- дегенеративними процесами – III стадією пильових пневмоконіозів.

Контрольні питання:

1. Визначення поняття “фіброзно-кавернозний туберкульоз легень”, загальна характеристика

клінічної форми.

2. Особливості патогенезу фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

3. Патоморфологічні зміни при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень, характер реакції

тканин. Особливості еластичної та фіброзної каверн.

4. Клінічні прояви фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

5. Рентгенологічна і лабораторна діагностика при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень.

6. Диференційно-діагностичні відмінності фіброзно-кавернозного туберкульозу легень і

абсцесу легень, деструкцій при пневмоніях різного походження.

7. Диференційно-діагностичні відмінності фіброзно-кавернозного туберкульозу легень і

кандідомікозу легень, паразитарних і уроджених кіст легень.

8. Диференційно-діагностичні відмінності фіброзно-кавернозного туберкульозу легень і

деструктивної форми раку легень.

9. Особливості лікування хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.

10. Особливості лікування хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень з полі- та

мультирезистентністю МБТ, з поліорганою недостатністю.

11. Диспансерний облік хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.

12. Поняття “санованої” каверни, умови зняття хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз

легень з обліку бактеріовиділювачів.

13. Медико-соціальний прогноз, вихід на інвалідність, трудова реабілітація хворих на

фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.

 

Література:

1. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на хронічний туберкульоз легень /

Петренко В.М. та ін. // Український пульмонологічний журнал. – 2005. - № 4. – С.9-13.

 

Тестові завдання


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1667; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.