VII. НАСЛІДКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ (В90)


Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу легень:фіброзні, фіброзно-вогнищеві, бульозно-дистрофічні, кальцинати в легенях і лімфатичних вузлах, плевропневмосклероз, цироз, наслідки хірургічного втручання (з зазначенням виду та дати операції) тощо.

Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу позалегеневої локалізації:рубцеві зміни в різних органах та їх наслідки, звапнення, наслідки хірургічного втручання (з зазначен-ням виду та дати операції).

Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу поділяються на малі та великі.

До малих залишкових змін відносяться:

- одиночні, не більше 5, компоненти первинного туберкульозного комплексу (вогнише Гона і кальциновані лімфатичні вузли) розміром до 1 см;

- одиночні, не більше 5, інтенсивні, чітко окреслені вогнища розміром до 1 см;

- обмежений фіброз у межах 1 сегменту;

- запаяні синуси, міжчасткові шварти, плевродіафрагмальні та плевромедіастенальні зростання, плевроапікальні й плеврокостальні нашарування шириною до 1 см (з кальцинацією плеври або без неї) одни- чи двосторонні;

- зміни після резекції сегменту чи частки легені при відсутності великих післяопераційних змін в легеневій тканині та плеврі.

До великих залишкових змін відносяться:

- поєднання двох і більше ознак, що характерні для малих залишкових змін;

- множинні, більше 5, компоненти первинного туберкульозного комплексу (вогнише Гона і кальциновані лімфатичні вузли) розміром до 1 см;

- одиночні та множинні компоненти первинного туберкульозного комплексу (вогнише Гона і кальциновані лімфатичні вузли) розміром 1 см і більше;

- множинні, більше 5, інтенсивні, чітко окреслені вогнища розміром до 1 см;

- одиночні та множинні інтенсивні, чітко окреслені фокуси розміром більше 1 см;

- поширений фіброз більше 1 сегменту;

- циротичні зміни будь-якої протяжності;

- масивні плевральні нашарування шириною більше 1 см (з кальцинацією плеври чи без неї);

- зміни після резекції сегменту чи частки легені при наявності післяопераційних змін в легеневій тканині та плеврі;

- зміни після пульмонектомії, торакопластики, плевроектомії, каверноектомії, екстраплеврального пневмолізу.

Приклади діагнозів

1. ВДТБ (15.03.2006) верхніх часток легенів (дисемінований), Дестр +, МБТ + М+ К+ Резист -, ГІСТ 0, легенева кровотеча, Кат 1, Ког 1 (2006).

2. ХТБ (10.11.2003) верхньої частки лівої легені (фіброзно-кавернозний), Дестр +, МБТ + М+ К+ Резист + (H,R,S), Резист II+ (K,Eth,Amic), ГІСТ 0, ДН ІІ, Кат 4, Ког 4 (2003).

3. В 20, ВДТБ (12.04.2006) міліарний туберкульоз легень, Дестр–, МБТ– М– К–, ГІСТ +, Кат 1, Ког 2 (2006), смерть (24.04.2006).

ЗМІНА ДІАГНОЗУ У ХВОРОГО НА ТУБЕРКУЛЬОЗДата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2469; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.