Який рентгенологiчний тип iнфiльтрату виявлено у хворого?


11. Що може бути наслiдком iнфiльтративного туберкульозу?
А.
Повне розсмоктування інфільтрату.
В. Формування туберкульоми.
С. Формування групи ущiльнених вогнищ на фонi фiброзних змiн.
D.Туберкульоз внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв.
Е. Фiброзно-кавернозний туберкульоз, цироз частки легенi.

12.Хворого 32-х рокiв турбує слабкiсть, пiдвищення температури до 38,1°С, кашель з невеликою кiлькiстю харкотиння. Погiршення самопочуття спостерiгається протягом двох тижнiв. Об’єктивно патології не виявлено. Аналiз кровi: Л - 9,2х109/л, лiмфоцитiв – 22 %, ШОЕ - 25 мм/год. На оглядовiй рентгенограмi у SVI лiвої легенi визначається дiлянка затемнення 4х3 см у дiаметрi, малої iнтенсивностi, з нечiткими контурами i проясненням у центрi. У нижнiх вiддiлах лiвої легенi вiдмiчаються малоiнтенсивнi вогнищевi тiнi з нечiткими контурами рiзного розмiру. Бактрiоскопiчно виявлено МБТ.

Сформулювати дiагноз вiдповiдно до клiнiчної класифiкацiї.

 

Вiдповiді: 1 – А; 2 – С; 3 – D; 4 – В; 5 – А; 6 – Е; 7 – С; 8 – А,В,Е; 9 – В, D, Е; 10 – хмароподiбний; 11 – А,В,С,Е; 12 - ВДТБ (дата виявлення) SVI лiвої легенi (iнфiльтративний), Дестр+, МБТ+М+К0, Резист0, ГIСТ0, КатІ Ког (№ кварталу) (рiк виявлення).

Казеозна пневмонія

Казеозна пневмонія— це гостра специфічна пневмонія, яка характеризується швидко наростаючими казеозно-некротичними змінами та тяжким перебігом, нерідко швидко прогресуючим, що призводить до летального наслідку.

Казеозна пневмонія частіше виникає на фоні старих туберкульозних вогнищ і склерозу, переважно зустрічається у молодому віці, у хворих з недостатністю імунобіологічної стійкості, у осіб похилого віку при різко зниженій реактивності організму. Розвитоку казеозної пневмонії сприяють неблагоприємні фактори – глибокі порушення харчування з виснаженням, цукровий діабет, масивне зараженння високовірулентними мікобактеріями туберкульозу. Захворювання характеризується гострим початком з високою лихоманкою і швидко зростаючими симптомами інтоксикації; в початковий період нагадує крупозну пневмонію. Хворі скаржаться на біль у грудях, задишку кашель з харкотинням. Визначаються цианоз губ, акроцианоз, різка тахикардія. Перкуторно над ділянкою ураженої легені визначається значне притуплення або тупий перкуторний звук, при аускультації – на тлі значно послабленого дихання вислуховується значна кількість різнокалиберних вологих хрипів, над зоною великої каверни може вислуховуватись амфорічне дихання. Спостерігаються значні зміни у гемограмі токсичного характеру. Внаслідок пасивної анергії туберкулінові проби слабо визначені або негативні.

При казеозній пневмонії патологічні зміни займають не менш двох долій легенів, часто відзначається двохсторонне ураження. Казеозна пневмонія рентгенологічно спочатку виглядає як неравномерне, а потім густо дифузне затемнення великої ділянки без суттєвої зміни її обсягу. Месцями у ній можливо виявити окремі більш щільні вогнища, проєкції бронхів і ділянки просвітлення, що виникають внаслідок швидкого розпаду казеозних мас. Повне гомогенне затемнення обумовлене почасти супутнім ателектазом. Рентгенологічно також можуть виявлятися розповсюджені великі зливні і поодинокі фокуси, частіше неправильної форми з размитими контурами в яких в подальшому, при швидкому розрідженні казеозних мас утворюються гігантські порожнини або велика кількість невеликих каверн.

Для казеозної пневмонії характерне масивне бактеріовиділення.

За клінічними і рентгенологічними ознаками диференційну діагностику казеозної пневмонії необхідно проводити з:

- пневмоніями різного походження – крупозною, Фридлендера, стафилококковою, мікоплазменою;

- гангреною легені;

- сифілісом легені;

- грибковими ураженнями – аспергільозною пневмонією, актиномікозом, кандидамікозом, гістоплазмозом, криптококкозом, кокцидіоідомікозом легенів;

- судинними ураженнями – інфаркт легені (інфаркт-пневмонія);

- ателектазами різного походження.

Контрольні питання:

1. Загальна характеристика казеозної пневмонії, визначення клінічної форми.

2. Особливості патогенезу казеозної пневмонії.

3. Патоморфологічні зміни при казеозній пневмонії, характер реакції тканин.

4. Клінічні прояви казеозної пневмонії.

5. Рентгенологічна картина казеозної пневмонії.

6. Лабораторна діагностика казеозної пневмонії.

7. Ускладнення казеозної пневмонії.

8. Смертність при казеозній пневмонії, її причини.

9. Диференційна діагностика казеозної пневмонії з процесами нетуберкульозного походження.

10. Особливості лікування казеозної пневмонії, вихід процесу.

11. Особливості лікування хворих на казеозну пневмонію з полі- та мультирезистентністю МБТ, з

поліорганою недостатністю.

12. Диспансерний облік хворих на казеозну пневмонію, соціальний прогноз, вихід на інвалідність,

трудова реабілітація.

 

Література:

1. Мишин В.Ю. Казеозная пневмония: диагностика, клиника и лечение // Проблемы туберкулёза.

– 2001. - № 3. – С. 22-29.

2. Кибрик Б.С., Челнокова О.Г. Проблемы эпидемиологии, диагностики и лечения казеозной

пневмонии// Проблемы туберкулёза.– 2002. - № 9.– С.18-22.

Тестові завданняДата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2063; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.