Контроль кiнцевого рiвня знань


8. Які критерiї є вирiшальними при проведеннi диференцiйної дiагностики мiж казеозною пневмонiєю та інфiльтративним туберкульозом?
А.
Ступень бактерiовидiлення.
В. Розповсюдженість процесу.
С. Наявнiсть порожнини розпаду у легеневiй тканинi.
D.Наявнiсть ускладнень.
Е. Бурхливий, прогресуючий перебiг захворювання.

9. Хворий 42-х рокiв поступив до протитуберкульозного диспансеру iз скаргами на пiдвищення температури до 39,00 С, вiдсутнисть апетиту, значну слабкiсть, кашель з харкотинням, бiль в груднiй клiтцi, задишку. Захворювання почалося гостро. Пальпаторно над правою легенею - посилення голосового тремтiння, перкуторно - притуплення легеневого ня звуку, аускультативно - рiзнокалiбернi вологi (“хлюпаючi”) хрипи на фонi бронхiального дихання. На рентгенограмi: у правiй легенi виявлено масивне негомогенне субтотальне затемнення з наявнiстю дiлянок прояснення, у S1-2 лiвої легенi визначаються вогнища обсiменiння середньої iнтенсивностi. В харкотиннi виявлено МБТ. Аналiз кровi: Л - 18,0х109/л, п-15 %, л-17 %, ШОЕ - 48 мм/год.

Яка клiнiчна форма туберкульозу виявлена у хворого?
А.
Інфiльтративний туберкульоз легень (лобiт).
В. Казеозна пневмонiя.
С. Мiлiарний туберкульоз легень.
D.Пiдгострий дисемiнований туберкульоз легень.
Е. Первинний туберкульозний комплекс.

 

10. При госпіталізації до стацiонару хворий 42-х рокiв скаржиться на фебрильну температуру, слабкiсть, профузний пiт в нiчний час, вiдсутнiсть апетиту, кашель з харкотинням з домiшками кровi. Захворів гостро. О6’єктивно: над лiвою легенею, у верхнє-середніх вiддiлах, визначається притуплення легеневого звуку, вислуховуються крупнопухирчастi хрипи на фонi бронхiального дихання. Аналiз кровi: Л-16,8х109/л, п-15 %, л-18 %, ШОЕ-52 мм/год. На оглядовiй рентгенограмi у S1-2, S6 лiвої легенi визначається iнфiльтрацiя легеневої тканини значної iнтенсивностi з ділянками просвітлення, яка зливається з коренем легенi.

Яке захворювання є найімовірнішим у хворого?
А.
Бронхопневмонiя лiвої легенi.
В. Периферичний ран лiвої легенi.
С. Казеозна пневмонiя лiвої легенi.
D.Абсцес лiвої легенi.
Е. Лiвостороннiй ексудативний плеврит.

11. Чоловiк 25-ти рокiв захворiв гостро. Вiдмичає остуду, пiдвищення температури до 38,0°С, рiзку слабкiсть, втрату апетиту, кашель з харкотинням. Над правою легенею визначено посилення голосового тремтiння, притуплення легеневого звуку, наявнiсть крупнопухирчатих вологих хрипiв на фоні значно послабленого дихання. Аналiз кровi: Л-15,4х109/л, п-12 %, л-20 %, ШОЕ-48 мм/год. При одноразовому дослідженні харкотиння кислотостійкі палички не виявлено. На оглядовiй рентгенограмi у верхній частці та S6 правої легенi визначаються iнтенсивнi інфільтративні та фокусні тіні з нечiткими контурами, злитi мiж собою. Наявнi декiлька дiлянок прояснення. В нижнiй частках - вогнищевi тiнi середньої iнтенсивностi.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1763; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.